Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2014/2, 2014/6 v k. ú. Prešov. Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú : par. č. C-KN 2014/2, 2014/6 v k. ú. Prešov.

Informácia o začatí konania

30.01.2019 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)