Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Parná a ul. Gaštanová, ul. Strážnická párne č.d. 40 až 28, č.d. 44, 42A, 40A, nepárne č.d. 39 až 21 + č.d. 45, 23A.

Prerušenie distribúcie elektriny

01.02.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger


Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)