Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Lukáš Baranovský, narodený 02.09.1992, Ján Baranovský, narodený 13.01.1988.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

08.02.2019 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
,., ,,.. ~-..-~·...,_:: •• ~\-;!'_ 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy" 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona 
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
08.02.2019 trvalý pobyt 
Lukáš Baranovský, narodený 02.09.1992 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 08.02.2019 
........................................................................
........................................................................
......... 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy '" 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
08.02.2019 trvalý pobyt 
Ján Baranovský, narodený 13.01.1988 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 08.02.2019 
•ot•': .. ' 
: / 
) 
........................................................................
........................................................................
......... 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)