Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Miroslava Leláková, narodená 03.04.1979.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

11.02.2019 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 25311998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
11.02.2019 trvalý pobyt 
Miroslava Leláková, narodená 03.04.1979 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 11.02.2019 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)