Oznamy mesta Prešov

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

22.03.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 22.03.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

22.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

22.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH_PO_KBV _Pollux".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

22.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH- PO- IBV- PO NKP1".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

22.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: "Prešov Solivar- na Brehu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Babušák, Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, WAWE s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Web-Taxi, s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Hapákova 2279/11, 080 06 Ľubotice, Jozef Varga, Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

21.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Hobby Park Sekčov- Retail 2".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

21.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Eugenovi Dunovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre MINISTERSTVO OBRANY SR, Agentúra správy majetku Bratislava , Stredisko prevádzky Prešov Čapajevova 4905/38, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1612 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve urbárskej spoločnosti Podhradík, Podhradík 78, 080 06.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Fintice. Žiadateľ: Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o mieste uloženia písomností

20.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o mieste uloženia písomností : Marko Rusňák, Alexandra Matušku 4, Prešov, ROYAL FLUSH, s.r.o., Hlavná 68, Prešov, ROYAL FLUSH, s.r.o., Hlavná 68, Prešov, J+ J, Slovenská 69, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

20.03.2019, Voľby
Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky, ktorý postúpili do druhého kola volieb 30. marca 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o voľnom pracovnom mieste

19.03.2019, Výberové konania
Informácia o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ predprimárneho vzdelávania.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

19.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: Prešov, Záhradná 1, 3 - obnova bytového domu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

19.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Milan Sirotník, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivana Štieberová, bytom 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

19.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: Bytový dom Sabinovská ul., Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

18.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Jánovi Bedajovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)