Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Rastislav Gabák, 080 01 Prešov, Dáša Gregorová, 080 01 Prešov, Štefan Novák, 080 01 Prešov, Robert Gierlasiňski 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Janík, Prešov, Natália Harahonyh, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

18.12.2018, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Milan Jaško, narodený 28.10.1983.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby

18.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby: Úprava vnútroblokov ul. 17. novembra 175 - 194 vnútroblokové priestory medzi Kúpel'nou a Požiarnickou.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

17.12.2018, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Jozef Križko, narodený 13.11.1993.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

17.12.2018, Oznámenia Okresného úradu
Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor - ustanovenie opatrovníka.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

17.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie: " Parkovacie plochy pre VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia

17.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga Naposledy sídlo/pobyt: O, 080 01 Prešov, Štefan Papp Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Štefan Rychtárik Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Zuzana Repčáková Naposledy sídlo/pobyt: O, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

14.12.2018, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Ján Juričko, narodený 12.12.1976.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert OračkaNaposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 2x.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

13.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti Mikulášovi Géczimu bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dušan Klein naposledy bytom 08001 Prešov, Ľudmila Černá naposledy bytom 08001 Prešov, Tomášikova 14.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

12.12.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 12.12.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Daša Bandyová Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

11.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti Jurajovi Fúsekovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným

11.12.2018, Oznámenia samosprávy
Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Petrovi Žigovi bytom Prešov, Petrovi Poradovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o., Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 69, 080 01 Prešov, BLUEDRIVE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov, Roll-on s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Floriánova 5, 080 01 Prešov, Ľubomír Lacko Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Marián Blaško Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Miroslav Boháč Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Stanislav Blichár Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 0, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Lehocký Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Záhradník Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa