Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o doručení písomnosti

18.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti pre: Jozefa Bertu, nar. 1963, bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

18.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Petrovi Dudovi bytom Prešov, Ľubomíre Demeterovej bytom Prešov, Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

18.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Važecká 14,16 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

18.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12 - 16, 24· - 26 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

18.02.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Slovenský plynárenský priemysel , a.s.. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3967/4 v k. ú. Prešov, Kpt. Nálepku 8.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia pre voliča

18.02.2019, Voľby
Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznam o konaní prvého zasadania okrskových volebných komisií

18.02.2019, Voľby
Oznam o konaní prvého zasadania okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

18.02.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1984/2 v k. ú. Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

15.02.2019, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Mgr. Martin Semančík, narodený 02.09.1974.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

15.02.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - ul. Vranovská č.d. 32, 34A, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 77, 83, 83A, 69, 67, 57, 53, 55, 51, 49, 63, 456/12, 75, 34, 36, 71,47 a popis. č. 8640; ul. Herlianska č.d. 1; celá ul. Topoľová; ul. Pažica č.d.47.

Ulice: Vranovská, Herlianska, Topoľová, Pažica

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatie územného konania

15.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH_PO_IBV _Záhradné sady l ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

15.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - zmena spôsobu vykurovania a stavebná úprava: " Prešov-individuálne kúrenie-Bajkalská 22".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARGOT TATRY, s.r.o., naposledy bytom: Jesenná 18, 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Správa o hodnotení strategického dokumentu

14.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Správa o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

14.02.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Gymnázium Konštantínova 3306/2, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 583/2 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

14.02.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Základnú školu Československej armády. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 4078/5 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

13.02.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Základnú školu Československej armády. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 8158/6, 8161 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

13.02.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku v katastrálnom území obce Šarišské Bohdanovce. Žiadateľ: Obec Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 Šarišské Bohdanovce.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Voľby do európskeho parlamentu

13.02.2019, Voľby
Voľby do európskeho parlamentu - Informácie pre voličov, ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom „Prešov“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)