Oznamy mesta Prešov

Prvé zasadanie okrskových volebných komisií

17.01.2020, Voľby
Prvé zasadanie okrskových volebných komisií: dňa 22. januára 2020 (streda) vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 (prízemie vl'avo).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

17.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu Prešov Sabinovská 4, 6, 8, 10, 12, 14".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

16.01.2020, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely C-KN 206 v k. ú. Šalgovik .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

16.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Petrovi Šimkovi bytom Prešov, Jane Džačovskej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marián Sokol Naposledy sídlo/pobyt: . 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

16.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: " Rekonštrukcia plynovodov Prešov Mičurinová ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

16.01.2020, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 20.1.2020 (pondelok) o 15,00 hod..

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

15.01.2020, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Stručný opis predmetu konania. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely C-KN 1875 v k. ú. Prešov .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výberové konanie

15.01.2020, Výberové konania
MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (Referát školstva, mládeže a športu – materské školy) na dobu určitú 1 rok, u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

15.01.2020, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Ing. Jozef Zahorjan, narodený 12.12.1961.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

15.01.2020, Dražby
Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov, miestnosť "Salónik l.", Dátum konania dražby: 27.02.2020, čas konania dražby: 13:20 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Ištok naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomností

14.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomností: Vladimír Palko, nar. 1969, bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

14.01.2020, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

14.01.2020, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni k v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 14.01.2020.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01l Bratislava -mestská č:asť Staré Mesto.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o predlžení lehoty na rozhodnutie

13.01.2020, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o predlžení lehoty na rozhodnutie: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky, Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745"

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie začatia konania o dodatočnom povolení stavby

13.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie začatia konania o dodatočnom povolení stavby: "Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy 1111KO Gorkého, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mária Balunová, naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)