Oznamy mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

21.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

21.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, poč0

21.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry počas kalendárneho roka 2020.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie od upustení od opakovanej dražby

21.05.2019, Dražby
Oznámenie o upustení od opakovanej dražby: 22.05.2019 o 09,30 hod. v priestoroch Hotela Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

21.05.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ul. Arm. gen. Svobodu, na ulici Antona Prídavka k 21.05.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018

17.05.2019, Oznámenia samosprávy
Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


PredÍženie lehoty na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia

16.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
PredÍženie lehoty na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby : EPERIA II: etapa, ul. Arm. generála Ludvíka Svobodu Prešov a doby prerušenia územného konania- upovedomenie.

Ulice: Arm. gen. Svobodu

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

16.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, Tarasa Ševčenka 3941/40 - rekonštrukcia bytu+ vstavba".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.05.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Matúš Straka naposledy bytom 080 01 Prešov, Mária Eštočáková naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

15.05.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Dargovská č. vchodu 7 a 8 v termíne 4. jún 2019 od 07:30 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

15.05.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Janovi Mrúzovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

14.05.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: „Technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

14.05.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Oravská vchod č. 7 a 8 v termíne 3. jún 2019 od 07:30 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

14.05.2019, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Marek Gerjak, narodený 18.08.1986, Liana Karolyi, narodená 19.07.1975, Maria Liana Károlyi, narodená 14.05.2003.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

14.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "ZS a RR bod Prešov, Budovatel'ská pekárne Penam PO BUD".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie verejnou vyhláškou

14.05.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie verejnou vyhláškou - "Prešov - Sabinovská ulica - úprava časti NN siete".

Ulice: Sabinovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)