Doručenie / uloženie písomnosti - Prešov

Oznámenie o doručení písomnosti

31.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Ľubomírovi Huľovi, bytom Prešov.

Ulice: Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivan Červeňák naposledy bytom 080 01 Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/27, Pavol Godla naposledy bytom 080 01 Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/25, Bado Maximilián naposledy bytom 080 01 Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/25, Bohuslav Brendza naposledy bytom Sídlisko duklianskych hrdinov 19,080 01 Prešov, Marián Sladkovský naposledy bytom 080 01 Prešov, Antona Prídavka 18.

Ulice: Antona Prídavka, Nová, Sídlisko duklianskych hrdinov, Tarasa Ševčenka

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

28.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti Jozefovi Juričkovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

28.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti Jozefovi Juričkovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan Vrbovský Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Jozef Juščák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ľubomír Huľa Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov - 2x.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan Vrbovský Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Jozef Juščák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ľubomír Huľa Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov - 2x.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

21.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Oskarovi Bendíkovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Papp, Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ing. Vladimír Dzurja Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Jozef Obcovič Naposledy sídlo/pobyt: . 080 01 Prešov, MARGOT TATRY, s.r.o., naposledy bytom: Jesenná 18, 080 01 Prešov.

Ulice: Radlinského, Jesenná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

20.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Marcele Kravcovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Repka Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Veronika Palčová Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Németh, Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Rastislav Gabák, 080 01 Prešov, Dáša Gregorová, 080 01 Prešov, Štefan Novák, 080 01 Prešov, Robert Gierlasiňski 080 01 Prešov.

Ulice: Nová, Hlavná, Hviezdoslavova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Janík, Prešov, Natália Harahonyh, Prešov.

Ulice: Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga Naposledy sídlo/pobyt: O, 080 01 Prešov, Štefan Papp Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Štefan Rychtárik Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Zuzana Repčáková Naposledy sídlo/pobyt: O, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert OračkaNaposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 2x.

Ulice: Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

13.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti Mikulášovi Géczimu bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dušan Klein naposledy bytom 08001 Prešov, Ľudmila Černá naposledy bytom 08001 Prešov, Tomášikova 14.

Ulice: Tomášikova, Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Daša Bandyová Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

11.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti Jurajovi Fúsekovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Petrovi Žigovi bytom Prešov, Petrovi Poradovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)