Oznámenia Okresného úradu - Prešov

Rozhodnutie

17.12.2018, Oznámenia Okresného úradu
Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor - ustanovenie opatrovníka.

Ulice: Nová, Školská, Hlavná, Slovenská, Bernolákova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

07.11.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obytná zástavba Surdok".

Ulice: K Surdoku, Surdok, Terchovská, Kúty, Nová, Strojnícka

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia

05.11.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania - výzva na vyjadrenie sa k podkladom.

Ulice: Bajkalská, Gorkého, Nová, Strojnícka, Vodná, Baštová, Hlavná, Kováčska, Požiarnická, Štefánikova, Pionierska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Upovedomenie o začatí konania

29.10.2018, Oznámenia Okresného úradu
Upovedomenie o začatí konania: "Úprava plochy na ul.Exnárovej".

Ulice: Exnárova, Hlavná, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

23.10.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka"

Ulice: Bajkalská, Nová, Severná, Strojnícka, Hlavná, Kováčska, Požiarnická, Slovenská, Štúrova, Okružná, Jesenná, Pionierska, Solivarská, Námestie mieru, Pribinova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Upovedomenie o začatí konania

23.10.2018, Oznámenia Okresného úradu
Upovedomenie o začatí konania: "Stavebné úpravy odstavných stání Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul.Lomnická- Švábska 39".

Ulice: Hlavná, Lomnická, Švábska, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

04.10.2018, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Modernizácia a dostavba polikliniky".

Ulice: Volgogradská, Levočská, Čapajevova, Janouškova, Nová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

21.09.2018, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: vodná stavba Král'ova Hora - Vodojem 2 x 650 m3 - rozšírenie vodovodu a kanalizácie.

Ulice: Ku Kráľovej hore, Bikoš, Mirka Nešpora, Komenského, Nová, Vodná, Masarykova, Vodárenská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Nariadenie konania

11.09.2018, Oznámenia Okresného úradu
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav.

Ulice: Nová, Baštová, Masarykova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

20.07.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

10.07.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

04.07.2018, Oznámenia Okresného úradu
Stavebné povolenie: "Ill/3445 Prešov - Petrovany".

Ulice: Tomášikova, Dúbravská, Mlynská, Nová, Hlavná, Kúpeľná, Požiarnická, Slovenská, Vodárenská, Jesenná, Pionierska, Keratsinské námestie

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

03.07.2018, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia OU-PO-OSZP3-2017/017880-04/PG

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

15.06.2018, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Polyfunkčný komplex, Prešov- Sekčov, ul. Magurská a Vihorlatská v Prešove".

Ulice: Magurská, Vihorlatská, Bajkalská, Volgogradská, Nová, Strojnícka, Hlavná, Jarková, Metodova, Pionierska, Zimná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov

12.06.2018, Oznámenia Okresného úradu
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov zverejňuje Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

Ulice: Nová, Masarykova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kolaudačné rozhodnutie

12.06.2018, Oznámenia Okresného úradu
Kolaudačné rozhodnutie: "Dial'nica Dl Svinia- Prešov, západ- dobudovanie križovatky Prešovzápad". Stavebné objekty: SO 103-00.2 Mimoúrovňová križovatka Svinia, úprava cesty 1/18, - SO 102 - 00 Úprava cesty 1/18 s okružnou križovatkou -vetva č. 5, - SO 107- 00 Vetva č. 3 križovatky Prešov západ.

Ulice: Komenského, Nová, Hlavná, Jarková, Kúpeľná, Požiarnická, Štefánikova, Kutuzovova, Pionierska, Ďumbierska, Námestie mieru, Námestie mládeže

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

25.05.2018, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na základe predloženého zámeru „Obchodné centrum Hornbach Prešov".

Ulice: Rusínska, Komenského, Lesná, Lúčna, Nová, Severná, Vodná, Železničná, Hlavná, Kuzmányho, Lesík delostrelcov, Masarykova, Pod Táborom, Požiarnická, Slovenská, Vajanského, Východná, Solivarská, Arm. gen. Svobodu, Veterná, Priemyselná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

14.05.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "Dial'nica D1 Svinia- Prešov, západ".

Ulice: Dúbravská, Nová, Hlavná, Jarková, Kúpeľná, Štefánikova, Pionierska, Ďumbierska, Námestie mieru, Námestie mládeže

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

14.05.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "Dial'nica D1 Svinia- Prešov, západ".

Ulice: Dúbravská, Nová, Hlavná, Jarková, Kúpeľná, Štefánikova, Pionierska, Ďumbierska, Námestie mieru, Námestie mládeže

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

11.05.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení vodnej stavby a pozvanie na ústne rokovanie - Kráľova Hora.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)