Oznámenia samosprávy - Prešov

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva - dňa 19.11.2018 (pondelok) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 21.11.2018 (streda) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

14.11.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni , Sabinovskej, Majakovského, Antona Prídavka, Arm.gen.Svobodu k 14.11.2018.

Ulice: Antona Prídavka, Majakovského, Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

29.10.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ulici Antona Prídavka k 29.10.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

24.10.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, na ul. Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni k 24.10.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

22.10.2018, Oznámenia samosprávy
Mesto Prešov v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

17.10.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Rýchlostná cesta R4 Prešov- severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška

16.10.2018, Oznámenia samosprávy
Verejná vyhláška: vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška

16.10.2018, Oznámenia samosprávy
Verejná vyhláška: Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove - vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

12.10.2018, Oznámenia samosprávy
Stavebné povolenie: "Prešov OKP KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu". Stavebník: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov, Miesto stavby: OKP KR PZ Prešov, Fučíkova 4564/2, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

25.09.2018, Oznámenia samosprávy
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Radatice.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.09.2018, Oznámenia samosprávy
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: priamy prenájom pozemku č. 26/2017

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

21.09.2018, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - október 2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

20.09.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 25.9.2018 (utorok) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

20.09.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

19.09.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

19.09.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

14.09.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

14.09.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radatice na roky 2018- 2024".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie zverejnenia dokumentu

28.08.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie zverejnenia dokumentu - "Zimný štadión - rekonštrukcia"

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa