Oznámenia Stavebného úradu - Prešov

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

21.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: "Rekonštrukcia plynovodov Prešov- Prostejovská, UO01407, 2019".

Ulice: Bajkalská, Nová, Masarykova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

19.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia: pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty: " Štadión -Futbal Tatran Aréna ".

Ulice: Čapajevova, Majakovského, Nová, Vodná, Hlavná, Jarková, Kúpeľná, Masarykova, Okružná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby

18.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby: Úprava vnútroblokov ul. 17. novembra 175 - 194 vnútroblokové priestory medzi Kúpel'nou a Požiarnickou.

Ulice: Nová, Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

17.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie: " Parkovacie plochy pre VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

Ulice: Nová, 17. novembra, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia

17.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov".

Ulice: Nová, Sabinovská, Vodná, Baštová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

07.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice: Nová, Vodná, Hlavná, Pavlovičovo námestie, Východná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

04.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "PREŠOV- Magurská č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA STRECHY".

Ulice: Bajkalská, Nová, Magurská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

04.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "PREŠOV - OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. ĎUMBIERSKA č.7, č.9, č.11 PREŠOV".

Ulice: Bajkalská, Nová, Moyzesova, Ďumbierska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster R0-2".

Ulice: Kollárova, Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster PT-3".

Ulice: Kollárova, Nová, Pri ihrisku

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

Ulice: Kollárova, Nová, K potoku

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

30.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty: „SO 01 OC FÓRUM - stavebné objekty: SO 03 Príprava územia – stavebná jama; SO 15 Drobná architektúra; SO 16 Sadové úpravy; a prevádzkové súbory: PS 01 Trafostanica; PS 02 Záložný zdroj; PS 03 Výťahy a eskalátory“.

Ulice: Bajkalská, Volgogradská, Gorkého, Komenského, Nová, Ružová, Strojnícka, Záhradnícka, Hlavná, Hviezdoslavova, Jarková, Kováčska, Metodova, Štefánikova, Okružná, Vodárenská, Pionierska, Zimná, Námestie legionárov, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby

30.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby: "Prešov - Sidlisko Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdrojatepla v byte č. 15, na 8. NP".

Ulice: Nová, Jarková, Šrobárova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia

30.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR pod projekt 3 Prešov Aktivita 1".

Ulice: Nová, Ďumbierska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

30.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty: "SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy a SO 14.1 - Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov" v rámci hlavnej stavby "Obchodné centrum FORUM Prešov".

Ulice: Gorkého, Komenského, Letná, Nová, Strojnícka, Vodná, Grešova, Hlavná, Hviezdoslavova, Janka Borodáča, Jarková, Kováčska, Lesík delostrelcov, Masarykova, Slovenská, Štefánikova, Okružná, Vajanského, Vodárenská, Pionierska, Zimná, Biskupa Gojdiča, Námestie legionárov

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

22.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Pavla Horova 18,19,20 obnova vstupov- Rekonštrukcia vstupných dverí Pavla Horova 19,20 Prešov, Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Horova 18- 20 Prešov".

Ulice: Pavla Horova, Nová, Jilemnického

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o podanom odvolaní

21.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12 -16, 24-26 Prešov".

Ulice: Janouškova, Levočská, Mudroňova, Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o podanom odvolaní

21.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "Bytovo - polyfunkčný objekt" na pozemkoch KN-C 8429/35 a KN-C 8429/1 katastrálne územie Prešov.

Ulice: Nábrežná, Sázavského, Nová, Vodná, Baštová, Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

21.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: "Výrobná hala technológie A WJ FVT"

Ulice: Nová, Vodná, Bayerova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

15.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: "Predajňa - svet podláh".

Ulice: Duklianska, Komenského, Nová, Vodná, Kamenná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)