Výrub drevín / krovia - Prešov

Informácia o začatí konania

10.09.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku firmy KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o. Strojnícka 2083/15 , 080 06 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

27.08.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Centrum podpory Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

03.08.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7851 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

01.08.2018, Výrub drevín / krovia
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1352 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

01.08.2018, Výrub drevín / krovia
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1345 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

30.07.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 4693/1 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

08.06.2018, Výrub drevín / krovia
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na mestskom pozemku, v nájme/správe Základnej školy na Bajkalskej ulici.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

08.06.2018, Výrub drevín / krovia
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2226, 2227 v k. ú. Prešov, Sabinovská.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

25.05.2018, Výrub drevín / krovia
Začatíe správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku: Druh a počet kusov drevin:porast krovitych drevin s vymerou 50 m2,zlo.eny z druhov drevin svib krvavy (Swida sanguinea), javor po.ny (Acer campestre),zob vta.i (Ligustrum vulgare), ru.a .ipova (Rosa canina), hloh jednosemenny (Crataegus monogyna).Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastu: .. KNC 2052/1, KNC 2052/3 v k. u. Pre.ov

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

25.05.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: Žiadateľ: vlastnik pozemku s parc. č. KNC 2053/1 v k. u. Prešov.Druh a počet kusov drevin:porast krovitých drevin s výmerou 180 m2,zložený z druhov drevin svíb krvavý (Swida sanguinea), javor poľný (Acer campestre), zob vtáči (Ligustrum vulgare), ruža šípová (Rosa canina), hloh jednosemenny (Crataegus monogyna).Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastu: č. KNC 2053/1 v k. u. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

25.05.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7006/19, 7006/23 v k. ú. Prešov.Druh a počet kusov dreviny/drevín : 1 ks lipa malolistá (dvojkmeň ), 2 ks Javor poľný, 1ks hrab obyčajný ( dvojkmeň).Obvod/y/ kmeňa/ov : 115+111 cm, 134 cm, 121 cm, 70 + 125 cm.Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú : par. č. C-KN 7006/19, 7006/23 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

25.05.2018, Výrub drevín / krovia
Začatíe správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník pozemkov s parc. č. KNC 2052/1, KNC 2052/3 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

25.05.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: Žiadateľ: vlastnik pozemku s parc. č. KNC 2053/1 v k. u. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

25.05.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7006/19, 7006/23 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

21.05.2018, Výrub drevín / krovia
Začatie správneho konania podl'a § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Župčany.

Ulice: Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

07.05.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu JUST s.r.o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov.

Ulice: Weberova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.04.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Župčany.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

19.04.2018, Výrub drevín / krovia
Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

17.04.2018, Výrub drevín / krovia
Vydanie súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadateľ: Materská škola, Bajkalská 31, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

23.03.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2632 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)