VZN mesta Prešov - Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2018

21.12.2018, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

21.11.2018, VZN mesta Prešov
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

Ulice:

Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018

01.10.2018, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

Ulice:

Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2018

28.09.2018, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.

Ulice: Nová, Kamenná, Zimná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018

28.09.2018, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vlastníctve mesta Prešov.

Ulice: Antona Prídavka, Majakovského, Nová, Sabinovská, Slanská, Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

31.08.2018, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ...../2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

Ulice: Antona Prídavka, Majakovského, Nová, Sabinovská, Slanská, Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018

15.08.2018, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.

Ulice: Nová, Kamenná, Zimná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

09.08.2018, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

Ulice: Antona Prídavka, Majakovského, Nová, Sabinovská, Slanská, Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018

04.07.2018, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešovčíslo 8/2017.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018

08.06.2018, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov číslo 8/2017.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2018

03.05.2018, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2018 o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.

Ulice: Bikoš, Mirka Nešpora, Vydumanec, Nová, Baštová, Orlia, Aurela Stodolu, Alexeja Duchoňa, Šalviová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2018

03.05.2018, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2018 o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.

Ulice: Bikoš, Mirka Nešpora, Vydumanec, Nová, Baštová, Orlia, Aurela Stodolu, Alexeja Duchoňa, Šalviová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018

23.03.2018, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.

Ulice: Mirka Nešpora, Vydumanec, Nová, Baštová, Orlia, Aurela Stodolu, Alexeja Duchoňa, Šalviová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018

16.03.2018, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.

Ulice: Bikoš, Vydumanec, Nová, Baštová, Orlia, Aurela Stodolu, Alexeja Duchoňa, Šalviová, Mirka Nešpora

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)