Distribúcia elektriny - prerušenie - Prešov

Prerušenie distribúcie elektriny

26.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: Volgogradská 48 Prešov, ČOM: 0000227702, EIC: 24ZVS00000607174, Volgogradská 48 Prešov, ČOM: 0000259591, EIC: 24ZVS00000184068 v termíne 12. december 2019 od 07:40 h do 16:30 h, časť mesta Prešov- ul. Volgogradská č. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 92,94 v termíne 12. december 2019 od 07:40 h do 16:30 h.

Ulice: Volgogradská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

26.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Mukačevská č. 3, 5,7,9 v termíne 13. december 2019 od 07:40 h do 16:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Vlada Clementisa č.16, ul. Volgogradská č. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 v termíne 11. december 2019 od 07:40 h do 16:30 h.

Ulice: Volgogradská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: časť mesta Prešov- ul. Volgogradská č. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 v termíne 12. december 2019 od 07:20 h do 16:30 h.

Ulice: Volgogradská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

19.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová- ul. Vranovská č.d. 1, 1A, 32, 34, 34A, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 71, 77, 83, 83A, 69, 67, 57, 53, 55, 51, 49, 63, 85, 12; celá ul. Topoľová; ul. Pažica č.d. 47 v termíne 6. december 2019 od 07:20 h do 15:40 h.

Ulice: Vranovská, Topoľová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

19.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Pr~šov, Solivar- ul. Pod Hrádkom nepárne č.d. 11 až 49, párne č.d. 12 až 26; celá ul. Uzka, celá ul. Na brehu, ul. Suvorovova úsek od č.d. 11 po č.d. 17, úsek od č.d. 38 po č.d. 44 v termíne 5. december 2019 od 07:00 h do 09:00 h. časť mesta Prešov, Solivar - ul. Gapľová č.d. 2, 4, 6, 8, 10, 12; ul. Ondavská č.d. 32, 32A, 34, 34A; ul. Zborovská celá v termíne 5. december 2019 od 07:20 h do 15:30 h.

Ulice: Pod Hrádkom, Úzka, Na brehu, Suvorovova, Gápľová, Ondavská, Zborovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

15.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar - celá ul. Gapľova, ul. Banícka, ul. Čipkárska, ul. Zborovská, ul. Pod Debrami, ul. Pod Turňou; ul. Padlých hrdinov č.d. 1, 1A, 3, 2, 4, 6, 6A; ul. Soľnobanská č.d. 8, 10; ul. Lidická č.d. 1, 2, 2A, 3, 4, 6; ul. Ondavská 32, 32A, 34, 34A; ul. T okajícka č.d. 2 v termíne 4. december 2019 od 07:20 h do 15:30 h.

Ulice: Gápľová, Banícka, Čipkárska, Zborovská, Pod Debrami, Pod Turňou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

08.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Železničiarska č.d. 21, úsek od č.d. 21A po č.d. 31, úsek od č.d. 34 po č.d. 46; ul. Francisciho č.d. 21, 23 v termíne 27. november 2019 od 07:50 h do 15:30 h, časť mesta Prešov - ul. Železničiarska úsek od č.d. 33 po č.d. č. 51, úsek od č.d. 48 po č.d. 68; ul. Francisciho úsek od č.d. 3 po č.d. 19, úsek od č.d. 4 po č.d. 24 v termíne 27. november 2019 od 08:00 h do 15:30 h.

Ulice: Železničiarska, Francisciho

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

08.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová- ul. Vranovská č.d. 1, 1A, 32, 34, 34A, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 71,77, 83, 83A, 69, 67, 57, 53, 55, 51, 49, 63, 85, 12; celá ul. Toporová; ul. Pažica č.d. 47 v termíne 28. november 2019 od 07:50 h do 13:40 h.

Ulice: Vranovská, Topoľová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Baštová č.d. 11 v termíne 13. november 2019 od 08:30 h do 16:30 h, časť mesta Prešov - ul. K amfiteátru úsek od č.d. 1 po č.d. 16 v termíne 13. november 2019 od 08:40 h do 16:30 h.

Ulice: K amfiteátru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Tarasa Sevčenka č.d. 3, 3A, 5, 6, 8 v termíne 14. november 2019 od 08:20 h do 16:30 h.

Ulice: Tarasa Ševčenka

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

24.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Čerešňová, ul. Jabloňová celá okrem č.d. 1 a č.d. 2 v termíne 13. november 2019 od 07:20 h do 14:30 h.

Ulice: Čerešňová, Jahodová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

23.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Kollárova č. 14, 16, 18, 20, 22, 22A, 33, 33A, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; ul. Sázavského nepárne č.d. 1 až 11, párne č.d. 2 až 12, č.d. 12A; ul. Petôfiho č.d. 1 v termíne 11. november 2019 od 07:20 h do 14:30 h.

Ulice: Kollárova, Sázavského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

23.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Petófiho úsek od č.d. 20 po č.d. 38, úsek od č.d. 21 po č.d.37, ul. Jabloňová č.d. 8 v termíne 13. november 2019 od 07:10 h do 14:30 h.

Ulice: Petőfiho

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

14.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, z TS 1 Stará Cemjata - č.d. 27, 25, 1058, 1950, 22, 9035, 1061, 1117,1110,1084,21,19,1076,1567,9041,9065,1089,1078,1094,1601,8476, 12574,8034,8358,9028,15,9, 10592,4A, 1101,3,8428,1925,2860,0894, 7379, 2A, 1072, 1, 26, 1126, 155, 14421, 11124/65, 11984, 8283, 1057, 12594; ul. Jelenia č. 9072/3, 10772, 6A; ul. Medvedia č. 9038, 12984 v termfne 30. október 2019 od 07:50 h do 10:40 h.

Ulice: Cemjata

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

11.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, záhradkárske osady - Malina, Jahoda, Lesanka, Ontário v termíne 28. október 2019 od 08:00 h do 11:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

30.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Horárska, ul. Za Kalváriou č.d. 1 a 2 v termíne 16. október 2019 od 09:30 h do 13:30 h.

Ulice: Horárska, Za Kalváriou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

30.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č.d . 51A, 40, 57, 59, 63, 63A, 63B, bytový dom č. 42, 44, 46, 44A až 44F; ul. Zimný potok č.d. 1, ul. Pod Kamennou Baňou párne č.d. úsek od č.d.10 po č.d. 48, úsek od č.d . 58 po č.d. 88, nepárne č.d. úsek od č.d. 9 po č.d. 29, úsek od č.d 41 po č.d. 87; ul. Matky Terezy celá, ul. Bulharská celá v termíne 18. október 2019 od 07:30 h do 17:30 h.

Ulice: Budovateľská, Pod Kamennou baňou, Matky Terezy, Bulharská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

23.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar - celá ul. Úzka okrem č.d. 8, ul. Na brehu nepárne č.d. 1 až 25, párne č.d. 2 až 12 a č.d. 20A, 22, ui.Suvorovova nepárne č.d. 11 až 17, č.d. 38,44 v termíne 11. október 2019 od 07:10 h do 15:30 h.

Ulice: Úzka, Na brehu, Suvorovova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

23.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar- ul. Úzka, ul. Pod hrádkom nepárne č.d. 11 až 49, párne č.d. 12 až 26, ul. Vaľkovská, ul. Tokajícka, ul. Zlatobanská, ul. Pod Debrami, ul. Gapľova, ul. Lidická, ul. Banícka, ul. Zborovská, ul. Pod Turňou, ul. Čipkárska, ul. Padlých hrdinov, ul. Ondavská č.d. 32. 32A, 34, ul. Na brehu, ul. Suvorovova nepárne č.d. 11 až 17 a č.d. 38, 44, ul. Pri hati, ul. 8. Nemcovej, ul. Soľnobanská párne č.d. 8 až 36, nepárne č.d. 19 až 39, ul. Tajovského nepárne č.d. 17 až 51, párne č.d. 20 až 52, ul. Kukučínova nepárne č.d. 15 až 55, párne č.d. 16 až 52, ul. Kysucká nepárne č.d. 1 až 31, párne č.d. 2 až 8, ul. Čajkovského, ul. Bencúrova v termíne 10. október 2019 od 07:00 h do 16:00 h.

Ulice: Úzka, Pod Hrádkom, Valkovská, Tokajícka, Zlatobanská, Pod Debrami, Gápľová, Lidická, Banícka, Zborovská, Pod Turňou, Čipkárska, Padlých hrdinov, Ondavská, Na brehu, Suvorovova, Pri hati, Boženy Němcovej, Soľnobanská, Tajovského, Kukučínova, Kysucká, Čajkovského, Bencúrova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)