Distribúcia elektriny - prerušenie - Prešov

Prerušenie distribúcie elektriny

24.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Lomnická vchod č. 28 v termíne 8. máj 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

18.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Kpt. Nálepku č. 7, 9, 11, ul. Lesík delostrelcov č. 4, ul. Bayerova č. 9 v terminoch 6. máj 2019 od 08:10 h do 14:30 h - 14. máj 2019 od 08:10 h do 16:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

17.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - Švábska č. 65 a č. 67 v termíne 6. máj 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

15.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Švábska vchod č. 53 v termíne 3. máj 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

12.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - Pavlovičovo námestie vchod č. 36 v termíne 2. máj 2019 od 07:50 h do 16:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

11.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Švábska vchod č. 76, 78 v termíne 1. máj 2019 od 07:40 h do 15:00 h, časť mesta Prešov- ul. Švábska vchod č. 33 v termíne 2. máj 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

09.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Arm. gen. Svobodu č. vchodu 38, 40,42 v termíne 29. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h. Časť mesta Prešov - ul. Levočská č.d. 118, 118A, 122, 122A, 126, 126A, ul. Pod Rúrkami č.d. 1, 3, ul. Na Rúrkach úsekod č.d. 1 po č.d. 13, úsekod č.d. 2 po č.d. 14, záhradkárska osada Na Rúrkach v termíne 29. apríl 2019 od 07:00 h do 16:30 h.

Ulice: Na Rúrkach

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

09.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Bratislavská vchod č. 2, 4 v termíne 30. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

05.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová- ul. Včelárska, ul. Nová, ul. Trnková, ul. Rybárska, ul. Belianska, ul. Jarná, ul. Železničná nepárne č.d. 3 až 27, párne č.d. 2 až 12, č.d. 18, 2, ul. Fintická nepárne č.d. 3 až 21, č.d. 2, 4, 2A v termíne 24. aprH 2019 od 10:30 h do 13:20 h. časť mesta Prešov - ul. Holländerova a ul. Ku Kráľovej hore v termíne 24. apríl 2019 od 07:10 h do 17:50 h. časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - celá ulica Limbová, ul. Borovicová, ul. Genplk. Jána Ambruša, ul. Herlianska úsek od č.d. 6 po č.d. 9, párne č.d. 12 až 16, č.d. 17, ul. Vranovská č.d. 30, 26, ul. Pažica nepárne č.d. 1 až 11, 17 až 45, párne č.d. 2 až 12,18 až 40, č.d. 418, 41C, 23A, 21A, 2A, 13/A, 13/8, 13/E, 13/F, 13/G v termíne 24. apríl 2019 od 07:50 h do 10:40 h.

Ulice: Včelárska, Nová, Trnková, Rybárska, Belianska, Jarná, Železničná, Fintická, Holländerova, Ku Kráľovej hore, Limbová, Borovicová, Genplk. Jána Ambruša, Herlianska, Vranovská, Pažica

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

05.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Arm. gen. Svobodu vchod č. 28, 30 v termíne 25. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

05.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Arm. gen. Svobodu vchod. č. 32, 34, 36 v termíne 26. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

03.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: Pavlovičovo námestie 37 Prešov, ČOM: 0000192214, EIC: 24ZVS00000214330 v termíne 24. apríl 2019 od 08:00 h do 16:30 h, časť mesta Prešov - Pavlovičovo námestie vchod č. 37 v termíne 24. apríl 2019 od 08:00 h do 16:30 h, časť mesta Prešov- ul. Švábska vchod č. 51 v termíne 24. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

02.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Švábska vchod č. 47 v termíne 23. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.03.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - záhradkárska osada Pod Wilec Hôrkou smer Borkut v termíne 15. apríl 2019 od 07:20 h do 15:00 h.

Ulice: Pod Wilec hôrkou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

14.03.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č.d. 10, 12, 15, ul Škultétyho č.d. 18, 20, 20A, 22, 24, 26, 30 v termíne 4. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

15.02.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - ul. Vranovská č.d. 32, 34A, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 77, 83, 83A, 69, 67, 57, 53, 55, 51, 49, 63, 456/12, 75, 34, 36, 71,47 a popis. č. 8640; ul. Herlianska č.d. 1; celá ul. Topoľová; ul. Pažica č.d.47.

Ulice: Vranovská, Herlianska, Topoľová, Pažica

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

07.02.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - Záhradkárska osada Cemjata 1 a 2, ul. Srnčia, ul. Jelenia, ul. Cemjata - č.d. 16, 18, 22, 7765, 1103 v termíne 25. február 2019 od 07:20 h do 16:40 h.

Ulice: Cemjata, Srnčia, Jelenia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

07.02.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Hlavná č. 47 v termíne 27. február 2019 od 07:40 h do 15:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

01.02.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Parná a ul. Gaštanová, ul. Strážnická párne č.d. 40 až 28, č.d. 44, 42A, 40A, nepárne č.d. 39 až 21 + č.d. 45, 23A.

Ulice: Gaštanová, Strážnická, Poľná

Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

01.02.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Pavla Horova vchody č. 12, 13, 14 v termíne 22. február 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)