Distribúcia elektriny - prerušenie - Prešov

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

14.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, z TS 1 Stará Cemjata - č.d. 27, 25, 1058, 1950, 22, 9035, 1061, 1117,1110,1084,21,19,1076,1567,9041,9065,1089,1078,1094,1601,8476, 12574,8034,8358,9028,15,9, 10592,4A, 1101,3,8428,1925,2860,0894, 7379, 2A, 1072, 1, 26, 1126, 155, 14421, 11124/65, 11984, 8283, 1057, 12594; ul. Jelenia č. 9072/3, 10772, 6A; ul. Medvedia č. 9038, 12984 v termfne 30. október 2019 od 07:50 h do 10:40 h.

Ulice: Cemjata

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

11.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, záhradkárske osady - Malina, Jahoda, Lesanka, Ontário v termíne 28. október 2019 od 08:00 h do 11:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

30.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Horárska, ul. Za Kalváriou č.d. 1 a 2 v termíne 16. október 2019 od 09:30 h do 13:30 h.

Ulice: Horárska, Za Kalváriou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

30.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č.d . 51A, 40, 57, 59, 63, 63A, 63B, bytový dom č. 42, 44, 46, 44A až 44F; ul. Zimný potok č.d. 1, ul. Pod Kamennou Baňou párne č.d. úsek od č.d.10 po č.d. 48, úsek od č.d . 58 po č.d. 88, nepárne č.d. úsek od č.d. 9 po č.d. 29, úsek od č.d 41 po č.d. 87; ul. Matky Terezy celá, ul. Bulharská celá v termíne 18. október 2019 od 07:30 h do 17:30 h.

Ulice: Budovateľská, Pod Kamennou baňou, Matky Terezy, Bulharská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

23.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar - celá ul. Úzka okrem č.d. 8, ul. Na brehu nepárne č.d. 1 až 25, párne č.d. 2 až 12 a č.d. 20A, 22, ui.Suvorovova nepárne č.d. 11 až 17, č.d. 38,44 v termíne 11. október 2019 od 07:10 h do 15:30 h.

Ulice: Úzka, Na brehu, Suvorovova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

23.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar- ul. Úzka, ul. Pod hrádkom nepárne č.d. 11 až 49, párne č.d. 12 až 26, ul. Vaľkovská, ul. Tokajícka, ul. Zlatobanská, ul. Pod Debrami, ul. Gapľova, ul. Lidická, ul. Banícka, ul. Zborovská, ul. Pod Turňou, ul. Čipkárska, ul. Padlých hrdinov, ul. Ondavská č.d. 32. 32A, 34, ul. Na brehu, ul. Suvorovova nepárne č.d. 11 až 17 a č.d. 38, 44, ul. Pri hati, ul. 8. Nemcovej, ul. Soľnobanská párne č.d. 8 až 36, nepárne č.d. 19 až 39, ul. Tajovského nepárne č.d. 17 až 51, párne č.d. 20 až 52, ul. Kukučínova nepárne č.d. 15 až 55, párne č.d. 16 až 52, ul. Kysucká nepárne č.d. 1 až 31, párne č.d. 2 až 8, ul. Čajkovského, ul. Bencúrova v termíne 10. október 2019 od 07:00 h do 16:00 h.

Ulice: Úzka, Pod Hrádkom, Valkovská, Tokajícka, Zlatobanská, Pod Debrami, Gápľová, Lidická, Banícka, Zborovská, Pod Turňou, Čipkárska, Padlých hrdinov, Ondavská, Na brehu, Suvorovova, Pri hati, Boženy Němcovej, Soľnobanská, Tajovského, Kukučínova, Kysucká, Čajkovského, Bencúrova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

16.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Skromná, ul. Zajačia, ul. Malkovská, záhradky Vydumanec v termíne 3. október 2019 od 08:00 h do 12:30 h.

Ulice: Skromná, Zajačia, Malkovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

09.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Budovateľská č.d. 18, 20, 24, 28, 30, 36, 38, 33, 39, 41, 45, 47A, 51A, 40, 57, 59, 63, 63A, 63B; bytový dom č. 42, 44, 46, 44A až 44F; ul. Zimný potok č.d . 1, ul. Pod Kamennou Baňou párne č.d. úsek od č.d.10 po č.d. 48, úsek od č.d. 58 po č.d. 88, ul. Pod Kamennou Baňou nepárne č.d. úsek od č.d. 9 po č.d. 29, úsek od č.d 41 po č.d. 87; ul. Matky Terezy celá, ul. Bulharská celá v termíne 26. september 2019 od 07:00 h do 17:30 h.

Ulice: Budovateľská, Pod Kamennou baňou, Matky Terezy, Bulharská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

26.08.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny - časť mesta Prešov - ul. Za Kalváriou č. 1 a č. 2, celá ul. Horárska v termíne 12. september 2019 od 08:00 h do 12:30 h.

Ulice: Horárska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

12.08.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č.d. 63, 63A, 63B v termíne 26. august 2019 od 08:00 h do 12:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

06.08.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č.d. 63, 63A, 63B v termíne 26. august 2019 od 08:00 h do 12:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

01.08.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Okrajová celá, ul. Kraskova úsek od č.d. 1 po č.d. 11, úsek od č.d. 8 po č.d. 14; ul. Solivarská úsek od č.d. 1 po č.d. 23, úsek od č.d. 2 po č.d. 18; ul. Smetanova úsek od č. 1 po č.d. 43, č.d. 2; ul. Ľ. Podjavorinskej úsek od č.d. 9 po č.d. 23, úsek od č.d. 2 po č.d. 20 v termíne 19. august 2019 od 08:00 h do 13:30 h.

Ulice: Okrajová, Kraskova, Solivarská, Smetanova, Ľ. Podjavorinskej

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Sebastová - ul. Poľná, ul. Gaštanová, ul. Strážnická párne č.d. 28 až 40, č.d. 44, 42A, 40A, nepárne č.d. 21 až 39, č.d. 45, 23A v termíne 12. august 2019 od 10:30 h do 13:40 h.

Ulice: Poľná, Gaštanová, Strážnická

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - ul. Mateja Huľu č.d. 1, 3, 5; ul. Mateja Murgaša úsek od č.d. 1 po č.d. 8, úsek od č.d. 10 po č.d. 16, úsek od č.d. 18 po č.d. 22; ul. Strážnická bytové domy - č. 20, 22, 24, č.d. 43, 14, 14A, 10, 12, 16, 11, 13, 15; ul. Haburská v termíne 12. august 2019 od 07:30 h do 10:40 h.

Ulice: Mateja Huľu, Mateja Murgaša, Strážnická, Haburská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

23.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sabinovská č.d. 85, 87; ul. Mičurinova č.d. 1, 2, 3, 4 v termíne 10. august 2019 od 07:00 h do 17:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

22.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sabinovská nepárne č.d. 91 až 145 v termíne 10. august 2019 od 06:50 h do 17:30 h.

Ulice: Sabinovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

17.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sabinovská nepárne č.d. 91 až 145 v termíne 3. august 2019 od 06:50 h do 17:30 h.

Ulice: Sabinovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

09.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: Sekčovská 0 Prešov, ČOM: 0001457278, EIC: 24ZVS0000746329K v termíne 23. júl 2019 od 07:50 h do 17:40 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

03.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Solivarská č.d. 63, ul. Tajovského č.d. 2, ul. Lesnícka č.d. 68, ul. Kutuzovova č.d. 3, 5 v termíne 19. júl 2019 od 07:40 h do 16:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

01.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Marka Čulena nepárne č.d. 5 až 25, ul. Átriová úsek od č.d. 1 po č.d 13, ul. Staré záhrady č.d. 1, 2, 3, ul. Odborárska úsek od č.d. 1 po č.d. 32 v termíne 18. júl 2019 od 07:20 h do 16:30 h.

Ulice: Marka Čulena, Staré záhrady, Átriová, Odborárska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)