Dražby - Prešov

Oznámenie o dražbe

15.01.2020, Dražby
Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov, miestnosť "Salónik l.", Dátum konania dražby: 27.02.2020, čas konania dražby: 13:20 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

09.01.2020, Dražby
Dražobná vyhláška: Termín dražby: 12.2.2020 o 9.00 hod., Miesto dražby: Exekútorský úrad Prešov, Puškinova 16, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o 2. opakovanej dražbe č. 054/2018

27.12.2019, Dražby
Oznámenie o 2. opakovanej dražbe č. 054/2018: Miesto opakovanej dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, Jarková č. 1, 080 01 Prešov, dátum opakovanej dražby: 29.01.2020, čas otvorenia opakovanej dražby: 11:45 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

02.12.2019, Dražby
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby: 19.12.2019 , 10:45 hod., Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

29.11.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: 19.12.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01. Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

29.11.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 19.12.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01, Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

19.11.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe. - 19.12.2019 , 10:45 hod., Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA

30.10.2019, Dražby
DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA: vyhlasuje, že vykoná dražbu nehnuteľnosti dňa 29.11.2019 o 9.00 hod. Exekútorský úrad Prešov, Floriánova 2, Prešov 1. poschodie.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA

30.10.2019, Dražby
DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA: vyhlasuje, že vykoná dražbu nehnuteľnosti dňa 29.11.2019 o 09.00 hod., Exekútorský úrad Prešov, Floriánova 2, Prešov 1. poschodie.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

29.10.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí: Termín konania dražby: 05.11.2019, Čas konania dražby: 09:00 hod., Miesto konania dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

29.10.2019, Dražby
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

29.10.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 14.11.2019, Čas otvorenia dražby: 15:30 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodi, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zaslanie oznámenia o upustení od dražby

21.10.2019, Dražby
Zaslanie oznámenia o upustení od dražby: JUDr. Michal Brož, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Sirý, nar.: 27.4.1959, Borová 3205/31, 010 07 Žilina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

14.10.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dražobník - Platit' sa oplatf s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45684618, OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka cfslo: 66827/B - dátum, deň a miesto konania dražby:14.11.2019 o14:00 hod., Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

09.10.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: dňa 07. novembra 2019 o 10.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

24.09.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 24.10.2019, Čas otvorenia dražby: 09:00 hod., Miesto kommia dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

23.09.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, adresa: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok (2. poschodie administratívnej budovy), dátum konania dražby: 4.11.2019, čas konania dražby: 10:00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, 02.10.2019, čas konania dražby 11,30 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marišin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, 02.10.2019, čas konania dražby 10,00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby - 02.10.2019, čas konania dražby: 10,45 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)