Dražby - Prešov

Dražobná vyhláška

15.07.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: dňa 22.08.2019 o 09.00 hod sa v Exekútorskom úrade Zvolen, JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor, Stráž 223, 96001 Zvolen sa bude konať dražba nehnuteľnosti.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

11.06.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: dňa 11.09.2019 o 09.30 hod., Exekútorský úrad, Baštová 44, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 09.07.2019, Čas konania dražby 11,00 hodine.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby 09.07.2019. Čas konania dražby 10,30 hodine.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby: 09.07.2019. Čas konania dražby: 10,00 hodine.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zrušenie - upustenie od vykonania dražby

30.05.2019, Dražby
Zrušenie - upustenie od vykonania dražby: Pôvodný dátum a čas vykonania dražby: 30.05.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie od upustení od opakovanej dražby

21.05.2019, Dražby
Oznámenie o upustení od opakovanej dražby: 22.05.2019 o 09,30 hod. v priestoroch Hotela Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

10.05.2019, Dražby
Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti: Dátum konania opätovnej dražby: 25.06.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

02.05.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe - Miesto konania dražby: Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj, Dátum a čas konania dražby: 22.05.2019 o 09,30 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

29.04.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: termín dražby nehnuteľností dňa 30. mája 2019 o 10.00 hod.v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

17.04.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: predmet dražby: - byt č. 38 na 7. posch.v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostějovská 93, Prešov, LV č. 10781 k.ú. Prešov - spoluvlastnícky podiel 60/2520 na pozemku - parc. 9310/308CKN- zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2, zapísaný na LV č. 10954 k.ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

02.04.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: Termín dražby: 07.05.2019 o 11:00 hod. Miesto dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov. Predmet dražby: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 731, nachádzajúce sa v k.ú. Geraltov, obec Geraltov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Daňový úrad Prešov vydáva dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí

15.03.2019, Dražby
Daňový úrad Prešov vydáva dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

08.03.2019, Dražby
Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti : Dátum konania opakovanej dražby: 30.04.2019, Miesto konania opakovanej dražby: Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti : Dátum konania opakovanej dražby: 30.04.2019, Miesto konania opakovanej dražby: Daňový úrad Prešov, Hurbanistov 3, 080 O1 Prešov, zasadacia miestnosť- č. dverí 104.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

08.03.2019, Dražby
Exekútorský úrad Prešov - JUDr. Svätoslav Mruškovič, súdny exekútor, Kúpeľná 6, Prešov vyhlasuje termín dražby nehnuteľností dňa 10. apríla 2019 o 11.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

04.03.2019, Dražby
Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti. Dátum konania dražby: 09.04.2019, Miesto konania dražby: Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, veľká zasadacia miestnosť- č. dverí 104, Čas konania dražby: 10:00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

04.02.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 26.03.2019, Čas konania dražby: 10:30 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Daňový úrad Prešov

21.01.2019, Dražby
Daňový úrad Prešov: dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti, dátum konania dražby: 26.02.2019, Miesto konania dražby: Daňový úrad Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, veľká zasadacia miestnosť - č. dverí 104.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe

18.01.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe: Miesto konania dražby Mestský úrad Prešov- zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 07.02.2019, Čas konania dražby 11,00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

17.01.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, Dátum a čas konania dražby: 20.02.2019 o 10,30 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)