Dražby - Prešov

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, 02.10.2019, čas konania dražby 11,30 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marišin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, 02.10.2019, čas konania dražby 10,00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby - 02.10.2019, čas konania dražby: 10,45 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

07.08.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 13.09.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

02.08.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 10.00. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí., priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

02.08.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 10.45. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

02.08.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 12.15. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

01.08.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 13:00 hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

15.07.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: dňa 22.08.2019 o 09.00 hod sa v Exekútorskom úrade Zvolen, JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor, Stráž 223, 96001 Zvolen sa bude konať dražba nehnuteľnosti.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

11.06.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: dňa 11.09.2019 o 09.30 hod., Exekútorský úrad, Baštová 44, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 09.07.2019, Čas konania dražby 11,00 hodine.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby 09.07.2019. Čas konania dražby 10,30 hodine.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby: 09.07.2019. Čas konania dražby: 10,00 hodine.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zrušenie - upustenie od vykonania dražby

30.05.2019, Dražby
Zrušenie - upustenie od vykonania dražby: Pôvodný dátum a čas vykonania dražby: 30.05.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie od upustení od opakovanej dražby

21.05.2019, Dražby
Oznámenie o upustení od opakovanej dražby: 22.05.2019 o 09,30 hod. v priestoroch Hotela Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

10.05.2019, Dražby
Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti: Dátum konania opätovnej dražby: 25.06.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

02.05.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe - Miesto konania dražby: Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj, Dátum a čas konania dražby: 22.05.2019 o 09,30 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

29.04.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: termín dražby nehnuteľností dňa 30. mája 2019 o 10.00 hod.v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

17.04.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: predmet dražby: - byt č. 38 na 7. posch.v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostějovská 93, Prešov, LV č. 10781 k.ú. Prešov - spoluvlastnícky podiel 60/2520 na pozemku - parc. 9310/308CKN- zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2, zapísaný na LV č. 10954 k.ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

02.04.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: Termín dražby: 07.05.2019 o 11:00 hod. Miesto dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov. Predmet dražby: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 731, nachádzajúce sa v k.ú. Geraltov, obec Geraltov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)