Obchodná verejná súťaž - Prešov

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

11.10.2019, Obchodná verejná súťaž
Ponuka prenájmu nebytových priestorov: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, vyhlasuje obchodnú verejnú sút'až na prenájom vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov: viď príloha "Zoznarn vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 20.09.2019".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Obchodná verejná súťaž

25.07.2019, Obchodná verejná súťaž
Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, a to na predaj nasledovných bytov: 1) bytu č. 11 o výmere 17 m2, garsónky na Ul. Nábrežná č. 4. 2) bytu č. 20 o výmere 33 m2, 1-izb., na Ul. Prostějovská č. 12. Vzorové návrhy zmlúv nájdete tu: https://www.presov.sk/ine.html .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)