Oznámenia Okresného úradu - Prešov

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

09.07.2019, Oznámenia Okresného úradu
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Šalgovík, lokalita Chraste.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu

24.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu oroiektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

18.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu ,,1971 - R4 Prešov - Severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

18.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Upovedomenie o začatí konania

12.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Upovedomenie o začatí konania: Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ul.17.novembra 11, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia

24.05.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

24.05.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia: "1/68 Prešov, odbočka Škultétyho- ZVL".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kolaudačné rozhodnutie

07.05.2019, Oznámenia Okresného úradu
Kolaudačné rozhodnutie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

10.04.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ) podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach, evidovanej v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží- časť B: P0/008/Prešov- rušňové depo (SK/EZ/P0/692).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

02.04.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", stavebné objekty: SO 701-00 Uprava VTL plynovodu, SO 702-00 Úprava STL plynovodu, SO 703-00 Úprava NTL plynovodu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

13.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: v zmene termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kolaudačné rozhodnutie

11.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

11.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia: "1971 - R4 Prešov- Severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

08.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

08.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: zmena termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kolaudačné rozhodnutie

07.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

19.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM PREŠOV" pozostávajúcu z nasledovných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 - OC FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama, SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy, PS 01 - trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

18.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12 - 16, 24· - 26 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Správa o hodnotení strategického dokumentu

14.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Správa o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia

11.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia: "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

Ulice: Levočská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)