Oznámenia samosprávy - Prešov

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

12.12.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 12.12.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným

11.12.2018, Oznámenia samosprávy
Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

06.12.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 12.12.2018 (streda) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dobrovol'ná zbierka

03.12.2018, Oznámenia samosprávy
Mesto Prešov vyhlasuje dobrovol'nú zbierku "Primátorsky punč 2018".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

29.11.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 30.11.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021

26.11.2018, Oznámenia samosprávy
Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

23.11.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "OBAĽOVAČKA ASFALTOVÝCH ZMESÍ PREŠOV- HANISKA".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

23.11.2018, Oznámenia samosprávy
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: "Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska" - dňa 17.12.2018 (pondelok) o 10:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

21.11.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: „Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov – Haniska“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

19.11.2018, Oznámenia samosprávy
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva - dňa 19.11.2018 (pondelok) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 21.11.2018 (streda) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

14.11.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni , Sabinovskej, Majakovského, Antona Prídavka, Arm.gen.Svobodu k 14.11.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

29.10.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ulici Antona Prídavka k 29.10.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

24.10.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, na ul. Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni k 24.10.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

22.10.2018, Oznámenia samosprávy
Mesto Prešov v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

17.10.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Rýchlostná cesta R4 Prešov- severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška

16.10.2018, Oznámenia samosprávy
Verejná vyhláška: vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška

16.10.2018, Oznámenia samosprávy
Verejná vyhláška: Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove - vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

12.10.2018, Oznámenia samosprávy
Stavebné povolenie: "Prešov OKP KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu". Stavebník: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov, Miesto stavby: OKP KR PZ Prešov, Fučíkova 4564/2, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa