Oznámenia samosprávy - Prešov

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

23.01.2020, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na voľby členov rady školy

22.01.2020, Oznámenia samosprávy
Výzva na voľby členov rady školy pri materských školách, základných školách, základných umeleckých školách a pri centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o voľnom pracovnom mieste

20.01.2020, Oznámenia samosprávy
Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ materskej školy - 1 pracovné miesto na 60% úväzok – Materská škola Mukačevská 27, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

16.01.2020, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 20.1.2020 (pondelok) o 15,00 hod..

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

14.01.2020, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

14.01.2020, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni k v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 14.01.2020.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zhromaždenie obyvatel'ov mesta Prešov

09.01.2020, Oznámenia samosprávy
Zhromaždenie obyvatel'ov mesta Prešov - prerokovanie návrhu prepojenia ulíc Sibírska - Pod Šalgovíkom a dobudovania trolejového vedenia.

Ulice: Sibírska, Pod Šalgovíkom

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

03.01.2020, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

02.01.2020, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 02.01.2020.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - Január 2020

19.12.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - Január 2020.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

17.12.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 17.12.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

17.12.2019, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

16.12.2019, Oznámenia samosprávy
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: „ Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

10.12.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej - Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 10.12.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

05.12.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 11.12.2019 (streda) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

04.12.2019, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

03.12.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 2.12.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

27.11.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - december 2019

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odstránenie vozidla a jeho odovzdanie na určené parkovisko

26.11.2019, Oznámenia samosprávy
Mesto Košice - Mestská polícia Košice: Odstránenie vozidla a jeho odovzdanie na určené parkovisko - upovedomenie.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

26.11.2019, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)