Oznámenia samosprávy - Prešov

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.02.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 08.02.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

31.01.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: Obchodné centrum Hornbach Prešov - rozšírenie.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného

31.01.2019, Oznámenia samosprávy
Poľovnícke združenie DELŇA, Teriakovce 112 ,08005 , Prešov: Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného za prenájom poľovných pozemkov drobných vlastníkov v PR Delňa za rok 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

28.01.2019, Oznámenia samosprávy
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.01.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 25.01.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky

24.01.2019, Oznámenia samosprávy
Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky: "Povrchová úprava kovov Prešov", ELZIN, spol. s.r.o., Solivarská 1/B , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

24.01.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "EPERIA Prešov ll. etapa".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

11.01.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 11.01.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

31.12.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

Ulice: Levočská, Komenského, Nová, Severná, Baštová, Hlavná, Masarykova, Požiarnická, Slovenská, Okružná, Priemyselná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om

28.12.2018, Oznámenia samosprávy
Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

Ulice: Kúty

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zverejnení

21.12.2018, Oznámenia samosprávy
Záväzná čast' Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o zverejnení.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

12.12.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 12.12.2018.

Ulice: Antona Prídavka, Majakovského, Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným

11.12.2018, Oznámenia samosprávy
Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

06.12.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 12.12.2018 (streda) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dobrovol'ná zbierka

03.12.2018, Oznámenia samosprávy
Mesto Prešov vyhlasuje dobrovol'nú zbierku "Primátorsky punč 2018".

Ulice: Lesná, Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

29.11.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 30.11.2018.

Ulice: Antona Prídavka, Majakovského, Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021

26.11.2018, Oznámenia samosprávy
Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021.

Ulice: Bajkalská, Matice slovenskej, Šmeralova, Cemjata, Októbrová, Kúty, Nová, Sabinovská, Školská, Baštová, Slovenská, Zápotockého, Lesnícka, Solivarská, Važecká, Bernolákova, Šrobárova, Zemplínska, K Okruhliaku, K Starej tehelni, Sibírska, Májové námestie, Pod Wilec hôrkou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

23.11.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "OBAĽOVAČKA ASFALTOVÝCH ZMESÍ PREŠOV- HANISKA".

Ulice: Nová, Hlavná, Jarková, Košická, Kamenná, Priemyselná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

23.11.2018, Oznámenia samosprávy
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: "Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska" - dňa 17.12.2018 (pondelok) o 10:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove.

Ulice: Vodná, Hlavná, Jarková, Masarykova, Požiarnická, Pionierska, Námestie mieru, Priemyselná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

21.11.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: „Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov – Haniska“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)