Oznámenia samosprávy - Prešov

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

22.08.2019, Oznámenia samosprávy
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNE 3480/202, ktorému v registri "C" zodpovedá parc. č. KNC 9485/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2 , LV č. 6492, k. Ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Kamennou baňou.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

20.08.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka a na ul. Arm. gen. Svobodu k 20.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

20.08.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Autoservis s príslušenstvom pre stavebné stroje KUHN-Baumaschinen".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

20.08.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 20.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

13.08.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 13.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

06.08.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 06.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

05.08.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - august 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

31.07.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 30.07.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

23.07.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 23.07.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

17.07.2019, Oznámenia samosprávy
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky: p o v o ľ u j e zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, na stavebnom objekte: 330-31 Prevádzková budova SSÚD.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

16.07.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 09.07.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

15.07.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: Zmien a doplnkov č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhláška

15.07.2019, Oznámenia samosprávy
Okresný súd Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručiteľovi - Ján SEDLÁK, rod. Sedlák, nar.03.09.1913.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

09.07.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 09.07.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

02.07.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 02.07.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.06.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 25.06.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

25.06.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - júl 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

24.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 26.6.2019 (streda) o 8.30 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

21.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Výrobný areál BHS - Sonthofen (Slovakia)".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

21.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)