Oznámenia samosprávy - Prešov

Oznámenie mesta Prešov

17.04.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


OZNÁMENIE MESTA PREŠOV

17.04.2019, Oznámenia samosprávy
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV: Zmeny plánu prác na odstránenie enviromentálnej záťaže (EZ).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

17.04.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ul.: K Starej tehelni, Sabinovska, Majakovského, Antona Prídavka a Arm.gen.Svobodu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

15.04.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č. 2 Záborské".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

10.04.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: Zmena v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

10.04.2019, Oznámenia samosprávy
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebné objekty: 100-00 Diaľnica D1, 312-00.1 Protihluková stena v km 102,8 D1 vpravo – časť II. v k.ú. Petrovany.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

10.04.2019, Oznámenia samosprávy
PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU, ÚRAD HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE - Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania - Účastník konania: Ruslan SHANDARIVSKYY.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

05.04.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 05.04.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

29.03.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 3.4.2019 (streda) o 9.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

26.03.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - apríl 2019

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

22.03.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 22.03.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.03.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej -ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 08.03.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

08.03.2019, Oznámenia samosprávy
Výzva na prevzatie písomnosti: Marián Kováč, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Pozvánka na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu

07.03.2019, Oznámenia samosprávy
Pozvánka na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania

06.03.2019, Oznámenia samosprávy
Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

28.02.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

27.02.2019, Oznámenia samosprávy
Východoslovenská distribučná , a.s. - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

27.02.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulová Ves".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

26.02.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Futbal Tatran aréna Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

22.02.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu: na ul. K Starej tehelni k 22.02.2019, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského k 22.02.2019, na ul. Antona Prídavka k 22.02.2019, na ul. Arm.gen.Svobodu k 22.2.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)