Oznámenia Stavebného úradu - Prešov

Územné rozhodnutie

24.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Územné rozhodnutie: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby

24.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby: "Prešov, Pod Wilec Hôrkou- kanalizácia; SO 01-Tlaková kanalizácia HDPE DNSO celk. dl. 1923m".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

24.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: na inžiniersku stavbu: "Prešov- Maybaumova - prekládka TS, úprava VN a NN".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

16.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Važecká 14, 16 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

16.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu na Ul. Volgogradská 54-64".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o novom prejednaní žiadosti o dodatočné povolenie stavby

12.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o novom prejednaní žiadosti o dodatočné povolenie stavby: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 37, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

11.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie: "EPERIA II. etapa ul. Arm. generála Ludvíka Svobodu Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh na vydanie územného rozhodnutia

11.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Návrh na vydanie územného rozhodnutia: EPERIA, Prešov, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Rusínska cesta.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o využití územia

09.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o využití územia: "Tomark- spevnené plochy, Strojnícka 11".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

08.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_Prešov_Jarkova_Telco, s.r.o."

Ulice: Jarková, Baštová, Weberova, Tkáčska, Floriánova, Šarišská, Suchomlynská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

08.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: " Parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

08.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_mV _Kráľova hora I".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

04.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Stavebné úpravy v byte panelového domu na ulici Švábska 6797/72 - k. ú. Solivar".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

28.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania: "Prešov - PLATEA NOVA - Inžinierske siete zóna 5 v meste Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

22.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

22.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH_PO_KBV _Pollux".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

22.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH- PO- IBV- PO NKP1".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

22.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: "Prešov Solivar- na Brehu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

21.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Hobby Park Sekčov- Retail 2".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

19.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: Prešov, Záhradná 1, 3 - obnova bytového domu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)