Oznámenia Stavebného úradu - Prešov

Stavebné povolenie

14.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA Ul. EXNÁROVA č. 1-4 PREŠOV".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

14.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: na líniovú inžinierskú stavbu: "FTTH_PO_IBV_Záhradné sady I".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutia o využití územia

14.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutia o využití územia: "Parkovisko pre zamestnancov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie začatia územného konania

11.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú Iíniovú stavbu: "VTS-Prešov, Haniska, Záborské".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

11.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje účastníkom konania oznámenie o začatí územného konania pre zvlášť rozsiahlu stavbu,´súčasťou ktorej sú aj líniovej inžinierskej stavby "EPERIA Prešov, II. etapa, ul. Armadného generála Ludvíka Svobodu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

10.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Vodovodná, kanalizačná a plynovodná prípojka pre IBV13 RD, Šalgovík - Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

07.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

06.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

04.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prešov Solivar-IBY na Brehu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

29.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: Obnova bytového domu Švábska Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie vydania stavebného povolenia

29.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie vydania stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: Prešov - Solivar - Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete.

Ulice: Gápľová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby

28.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: " Cemjata- Bzenov- kabelizácia V203 " SO Ol Silnoprúdové elektrické rozvody montáž, demontáž, PS 01 Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

23.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o predÍžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie vydania rozhodnutia pre dodatočné povolenie stavby

22.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie vydania rozhodnutia pre dodatočné povolenie stavby: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C-6517/1, 6517/2, 6518, 6574/13, k. ú. Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

22.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia pre stavbu: " Parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


PredÍženie lehoty na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia

16.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
PredÍženie lehoty na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby : EPERIA II: etapa, ul. Arm. generála Ludvíka Svobodu Prešov a doby prerušenia územného konania- upovedomenie.

Ulice: Arm. gen. Svobodu

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

16.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, Tarasa Ševčenka 3941/40 - rekonštrukcia bytu+ vstavba".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

14.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "ZS a RR bod Prešov, Budovatel'ská pekárne Penam PO BUD".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

13.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: "NN prípojka -Prešov, parc. č. 6260/21, 6260/26".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

10.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)