Oznámenia Stavebného úradu - Prešov

Oznámenie o začatí stavebného konania

18.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Važecká 14,16 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatie územného konania

15.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH_PO_IBV _Záhradné sady l ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

15.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - zmena spôsobu vykurovania a stavebná úprava: " Prešov-individuálne kúrenie-Bajkalská 22".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby

13.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby: "Prešov - Sídlisko Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdroja tepla v byte č. 15 na 8. NP".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

13.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: "Dostavba triedy k jestvújúcej MŠ na Ul. Haburská č. 15 v meste Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia

12.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia: ,,Obytný súbor, bývalé hospodárske dvory Malý Šariš- Dopravná infraštruktúra verejnoprospešná stavba".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

11.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: " Cemjata - Bzenov - kabelizácia V203 ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

11.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na stavbu: "Výrobná hala technológie AWJ FVT".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

11.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

Ulice: Gápľová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

08.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Chodník ul. Pod Táborom- k Poliklinike".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

07.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania o využití územia pre stavbu: "Stavebné úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l- ll ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

06.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "PREŠOV-MAGURSKÁ č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA STRECHY".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

06.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby:"Jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia a bez využitia podkrovia (lokalita Za haťou, sídlisko lll) v meste Prešov" .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

05.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C-651/7/1, 6517/2, 6518, 6574/12, 6574/13, KÚ Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

05.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "INS _ FTTH _PO_ PO_ JUST_ 03 _Nižná Šebastová".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

04.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: "Zimný štadión - rekonštrukcia".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

01.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Hobby Park Sekčov- Retail 1".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

01.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1 - "SO 102 Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy" .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

01.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prešov_ Vranovská- 0031KO".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Územné rozhodnutie o využití územia

24.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Územné rozhodnutie o využití územia: "Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29- 49".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)