Oznámenia Stavebného úradu - Prešov

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania

22.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: "Predajňa - svet podláh".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu "EPERIA -II. etapa"

22.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava zastúpená spoločnosťou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice pre stavbu EPERIA -II. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov zo dňa 29.07.2019 doručená na Mesto Prešov 20.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

20.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "ZS a RR bod Prešov, Budovatel'ská pekárne Penam PO_BUD".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

16.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení terénnych úprav: "Hrubé terénne úpravy Prešov- Ul. Jána Pavla ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

16.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení terénnych úprav: "Hrubé terénne úpravy Prešov- Ul. Jána Pavla ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

15.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o povolenie zmeny stavby pred dokončením: "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č.1/2019 - úprava 5/2019 ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

15.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Sibírska 7-9 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

14.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, Tarasa Ševčenka 22,24 - Obnova bytového domu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

14.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

13.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: "Hobby Park Sekčov- Retaill".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu

13.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: "Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1" - objekty: "SO 102 Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy; SO 103- Dažďová kanalizácia z parkovísk".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

09.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. - Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia", So 08 - Terénne úpravy, spevnené plochy a komunikácie.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

09.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. -Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia"- l. ETAPA.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

09.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Chodník pozdľž cesty 3438".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

09.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. -Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia"- l. ETAPA, SO 02 -Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia, SO 03 - Vodovodná prípojka, SO 04 - Kanalizačná prípojka, SO 05 - Prípojka plynu, SO 06 - Elektrická prípojka NN, SO 07 - Vonkajšie osvetlenie, SO 09 - Sadové úpravy, SO 10- Drobná architektúra.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

08.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: " EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o využití územia

05.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o využití územia: "Stavebné úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru 1 - 11".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu

30.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_Prešov - Sabinovská".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

29.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: "základňová stanica elektronickej komunikačnej siete na existujúcom objekte 71597 POOBM Prešov, Obrancov mieru 4675/6 ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu

29.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Prešov - optický prepoj Kalvária - Torysa".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)