Oznámenia Stavebného úradu - Prešov

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

22.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania: "stavebná úprava bytu č. 56 v bytovom dome na ulici Sabinovská č. 29, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

21.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia: "Parkovisko na Ul. A. Prídavku 26 - na zákrute za MŠ, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní

16.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia: "IBV Záhumnie- VN,NN,TS; Obec Brestov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu

14.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: INS_ FTTH_PO_ PO_ MASA _ 00_ Salgovík _nova IBV.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

07.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Kanálizácia a ČOV - rozšírenie".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

07.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: "Prešov, ul. Terchovská- rozšírenie vodovodu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia pre verejnosť

07.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Informácia pre verejnosť: EPERIA II. Etapa , ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov, stavebné objekty: SO 01 Obchodno zábavné centrum hlavný objekt, SO 02 Príprava územia, SO 04 Areálový vodovod, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 09 Areálové osvetlenie, SO 11 Sadové úpravy, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 16 Ochrana vedenia PTZ Orange - oznámenie o začatí správneho konania - stavebné konanie.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí spojeného územného stavebného konania

04.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí spojeného územného stavebného konania: "Obnova bytového domu" na ul. Vážecka 10 a Švábska 69-71, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o podanom odvolaní

04.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

03.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní: "Prístrešok pre 3 automobily na Ul. Severná č. 17 A v meste Prešov."

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o návrhu na obnovu konania

03.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o návrhu na obnovu konania: "Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy 1111KO Gorkého, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

01.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov - za blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdÍžnej cesty".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

30.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie: "Obnova obalových konštrukcií domu na Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 1/2019- úprava 5/2019".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o pokračovaní územného konania

25.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o pokračovaní územného konania pre umiestnenie stavby: "2 Viladomy - Pod Šalgovíkom, Prešov".

Ulice: Pod Šalgovíkom

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

23.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "IBV Král'ova Hora - za Židovským cintorínom, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

20.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: " EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov".

Ulice: Arm. gen. Svobodu

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

20.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov". SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty“ - SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy-II. etapa; SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie - zásobovací dvor- II. etapa; SO 03.3 – Mlátový združený cyklochodník – II. etapa.

Ulice: Arm. gen. Svobodu

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

20.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia: na inžinierskú líniovú stavbu: "Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Šrobárovej."

Ulice: Šrobárova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

20.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: EPERIA-II. Etapa , ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov, pre stavebné objekty: SO 01 Obchodno zábavné centrum hlavný objekt, SO 02 Príprava územia, SO 04 Areálový vodovod, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 09 Areálové osvetlenie, SO 11 Sadové úpravy, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 16 Ochrana vedenia PTZ Orange.

Ulice: Arm. gen. Svobodu

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej stavby

19.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej stavby: "Zväčšenie dverného otvoru v panelovom dome": bytový dom Ul. Sibírska, vchod č. 8, byt č. 53, 7. poschodie, súpisné č. 7087, parcela č. 14302/117, v katastrálnom území Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)