Voľby - Prešov

Volba poštou

06.11.2019, Voľby
Volba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Prešov a v čase volieb sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácie pre voliča

05.11.2019, Voľby
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

25.04.2019, Voľby
Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 a o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o čase a mieste konania volieb

15.04.2019, Voľby
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu - pre voličov s trvvalým pobytom "Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vol'by do Európskeho parlamentu

12.04.2019, Voľby
Vol'by do Európskeho parlamentu - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

20.03.2019, Voľby
Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky, ktorý postúpili do druhého kola volieb 30. marca 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry

14.03.2019, Voľby
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

13.03.2019, Voľby
KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 16. marca 2019

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

13.03.2019, Voľby
Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 a o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

13.03.2019, Voľby
Oznámenie mesta Prešov - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby do Európskeho parlamentu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

25.02.2019, Voľby
KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 16. marca 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Hamonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu

22.02.2019, Voľby
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu dňa 25.05.2019 na podmienky mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV

22.02.2019, Voľby
ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V MESTE PREŠOV PRE VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU, KTORÉ SA VYKONAJÚ DŇA 25. MÁJA 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia pre voliča

18.02.2019, Voľby
Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznam o konaní prvého zasadania okrskových volebných komisií

18.02.2019, Voľby
Oznam o konaní prvého zasadania okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Voľby do európskeho parlamentu

13.02.2019, Voľby
Voľby do európskeho parlamentu - Informácie pre voličov, ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom „Prešov“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

11.02.2019, Voľby
Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky pre voličov s trvalým pobytom "Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

08.02.2019, Voľby
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: volby@presov.sk

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

06.02.2019, Voľby
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky

29.01.2019, Voľby
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa 16.03.2019 a prípadného druhého kola týchto volieb dňa 30.03.2019 na podmienky mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)