Výberové konania - Prešov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci kancelárie prednostky u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

03.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru riadenia projektov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

02.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru služieb pre občanov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

02.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru financií a mestského majetku u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

01.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

24.09.2019, Výberové konania
Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ materskej školy. Názov zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

16.09.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry Mestského úradu v Prešove u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.09.2019, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent pre úsek správy príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta na dobu určitú, u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.09.2019, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent (referát mestského majetku) na dobu určitú počas práceneschopnosti zamestnanca.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.09.2019, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: projektový manažér, Odbor riadenia projektov, na dobu určitú (počas materskej dovolenky), u zamestnávateľa Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberového konania

13.08.2019, Výberové konania
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta: odborný referent pre úsek školstva – materské školy.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

09.07.2019, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: pomocná sila zariadenia školského stravovania.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

19.06.2019, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: hovorca mesta u zamestnávateľa - Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

12.06.2019, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent, oddelenie komunálnych služieb, na dobu určitú (počas dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberového konania

02.04.2019, Výberové konania
Vyhlásenie výberového konania na bsadenie funkcie riaditeľa/ky: Základnej umeleckej školy, Baštová 23, 080 01 Prešov, Základnej umeleckej školy, Prostějovská 36, 080 01 Prešov, Základnej umeleckej školy, Októbrová 32, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberového konania

02.04.2019, Výberové konania
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Základnej školy, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov, Základnej školy, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov, Základnej školy, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Základnej školy, Prostějovská 38, 080 01 Prešov, Základnej školy, Šmeralova 25, 080 01 Prešov, Základnej školy, Šrobárova 20, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberoveho konania

02.04.2019, Výberové konania
Vyhlásenie výberoveho konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Materskej školy A. Prídavka 1, 080 01 Prešov, Materskej školy Bernolákova 19, 080 01 Prešov, Materskej školy Bratislavská 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Čsl. armády 20, 080 01 Prešov, Materskej školy Fraňa Kráľa 11, 080 01 Prešov, Materskej školy Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Materskej školy Sabinovská 22/A, 080 01 Prešov, Materskej školy Sládkovičova 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Volgogradská, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznam o voľnom pracovnom mieste

25.03.2019, Výberové konania
Oznam o voľnom pracovnom mieste: sekretárka primátorky mesta Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o voľnom pracovnom mieste

19.03.2019, Výberové konania
Informácia o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ predprimárneho vzdelávania.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

14.03.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Výkonný riaditeľ spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej s funkciou konateľa spoločnosti - opakované.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)