Výberové konania - Prešov

Vyhlásenie výberového konania

22.01.2020, Výberové konania
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta - vedúci odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o voľnom pracovnom mieste

21.01.2020, Výberové konania
Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ materskej školy -1 pracovné miesto na 60% úväzok – Materská škola Mukačevská 27, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výberové konanie

15.01.2020, Výberové konania
MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (Referát školstva, mládeže a športu – materské školy) na dobu určitú 1 rok, u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výberové konanie

20.12.2019, Výberové konania
Výberové konanie na obsadenie miesta: Učiteľ predprimárneho vzdelávania, pracovisko MŠ Bratislavská 3.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.11.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: referent (obsadzujú sa 2 pracovné miesta), odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 na obsadenie miesta: odborného referenta 1, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, odborný referent 2 odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.11.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: na obsadenie miesta vedúci kancelárie prednostky u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

12.11.2019, Výberové konania
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta: odborný referent - Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

12.11.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: na obsadenie miesta odborný referent - (stavebný úrad) na dobu určitú, u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výberové konanie

08.11.2019, Výberové konania
Výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásenie výberového konania

28.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásenie výberového konania: sekretárka (kancelária primátorky mesta) na dobu určitú počas práceneschopnosti zamestnanca u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

28.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: odborný referent - referát rozpočtu a účtovníctva odbor financií a mestského majetku u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výberové konanie

22.10.2019, Výberové konania
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci kancelárie prednostky u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

03.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru riadenia projektov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

02.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru služieb pre občanov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

02.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru financií a mestského majetku u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

01.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

24.09.2019, Výberové konania
Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ materskej školy. Názov zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

16.09.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry Mestského úradu v Prešove u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.09.2019, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent pre úsek správy príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta na dobu určitú, u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)