Výrub drevín / krovia - Prešov

Informácia o začatí konania

12.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu ROKO, s.r.o., Strojnícka 2093/18, 080 06 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 12 v k. ú. Prešov, Hlavná 119 (Jarková ), 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

10.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu Gaton centrum, s.r.o., Kúpeľná 14164/3, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

10.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín vo verejnej zeleni mesta Prešov, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov.Žiadateľ: SPRAVBYTKOMFORT a.s. v zastúpení ČEZ SERVIS s.r.o., Volgogradská 88, 08001 Prešov, IČO: 31706053.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

08.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 6456/33, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 807/1 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

02.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na parcelách vo vlastníctve mesta Prešov a vo vlastníctve fyzických osôb. Žiadateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

01.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov. Žiadateľ: Základná škola Československej armády 22, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

26.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2628/1 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

21.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach. Žiadateľ: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

19.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 101/7 v k. ú. Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

13.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu CHR ( Slovensko) a.s., 90638 Rohožník, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1290/60, 1290/50 v k. ú. Prešov, Ku Surdoku č. 25, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

31.05.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7065 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

13.05.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu JOKYS s.r.o., Pažica 2320/9, Prešov 080 06, SR v zastúpení Ing. arch. Jánom Kunecom, Slovenská 3257/69 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3549/2, 3549/3, E-KN 651/4 v k. ú. Nižná Šebastová, Strojnícka ulica.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

07.05.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1721 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

15.04.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre M&S GLOBWASH a.s. Jesenského 15, 98401 Lučenec. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 631/5 v k. ú. Prešov, Košická ulica.

Ulice: Košická

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberoveho konania

02.04.2019, Výrub drevín / krovia
Vyhlásenie výberoveho konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Materskej školy A. Prídavka 1, 080 01 Prešov, Materskej školy Bernolákova 19, 080 01 Prešov, Materskej školy Bratislavská 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Čsl. armády 20, 080 01 Prešov, Materskej školy Fraňa Kráľa 11, 080 01 Prešov, Materskej školy Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Materskej školy Sabinovská 22/A, 080 01 Prešov, Materskej školy Sládkovičova 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Volgogradská, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

28.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1107/1 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre MINISTERSTVO OBRANY SR, Agentúra správy majetku Bratislava , Stredisko prevádzky Prešov Čapajevova 4905/38, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1612 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve urbárskej spoločnosti Podhradík, Podhradík 78, 080 06.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Fintice. Žiadateľ: Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)