Výrub drevín / krovia - Prešov

Informácia o začatí konania

12.09.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7781 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

06.09.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3016/2 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

04.09.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre BELARIA s.r.o., Tkáčska 6507/2 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 4012, 4013, 4016, 4014/1, 4014/2, 4016, 3979, 3980 v k. ú. Prešov, 080 01 Prešov ulica Masarykova, Bayerova.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

26.08.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

23.08.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

22.08.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

12.08.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník pozemku s parc. č. KNC 2169/37 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

19.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu Elnec s.r.o., Jána Botu 5015/5, 080 01 Prešov . Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. E-KN 3380/1, C-KN 9600/1 v k. ú. Prešov, 080 01 Prešov- ulica Jána Botu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

19.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Ateliér ASKO B&G s.r.o., Baštová 11977/45/B, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 8701/2, C-KN 8698/6 v k. ú. Prešov, 080 01 Prešov- Levočská ulica.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

12.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu ROKO, s.r.o., Strojnícka 2093/18, 080 06 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 12 v k. ú. Prešov, Hlavná 119 (Jarková ), 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

10.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu Gaton centrum, s.r.o., Kúpeľná 14164/3, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

10.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín vo verejnej zeleni mesta Prešov, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov.Žiadateľ: SPRAVBYTKOMFORT a.s. v zastúpení ČEZ SERVIS s.r.o., Volgogradská 88, 08001 Prešov, IČO: 31706053.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

08.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 6456/33, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 807/1 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

02.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na parcelách vo vlastníctve mesta Prešov a vo vlastníctve fyzických osôb. Žiadateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

01.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov. Žiadateľ: Základná škola Československej armády 22, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

26.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2628/1 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

21.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach. Žiadateľ: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

19.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 101/7 v k. ú. Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

13.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu CHR ( Slovensko) a.s., 90638 Rohožník, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1290/60, 1290/50 v k. ú. Prešov, Ku Surdoku č. 25, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

31.05.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7065 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)