Výrub drevín / krovia - Prešov

Informácia o začatí konania

16.01.2020, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely C-KN 206 v k. ú. Šalgovik .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

15.01.2020, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Stručný opis predmetu konania. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely C-KN 1875 v k. ú. Prešov .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu PRESREAL, s.r.o., Masarykova 2722/22, 08/0 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely C-KN 494, 497, 496 v k. ú. Solivar .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemkoch vo vlastníctve obce Haniska, Bajzova 14, 080 01 Prešov - Haniska.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

18.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Materskú školu Čapajevova.

Ulice: Čapajevova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

18.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely C-KN 2784 v k. ú. Solivar .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

16.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre COOP-TATRY s.r.o., Budovateľská 3626/55, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 6186/2 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

16.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Ministerstvo obrany SR. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3480/10 v k. ú. Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

16.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Materskú školu Budovateľská. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 5393 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

16.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2248 v k. ú. Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

28.11.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Podhradík, Podhradík 82, 080 06.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.11.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3074, 3067/3 v k. ú. Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.11.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3589/67 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

11.11.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na Hlavnom cintoríne v Prešove, na parcele vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadateľ: Technické služby mesta Prešov, Bajkalská 33, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

08.11.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7093/5 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

31.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 15483 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

31.10.2019, Výrub drevín / krovia
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

30.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

30.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín Školu umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 4681/1 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na vykonanie výrubu/oklesnenie stromov a iných porastov

30.10.2019, Výrub drevín / krovia
Výzva na vykonanie výrubu/oklesnenie stromov a iných porastov: Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/oklesnenie je 30.11.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)