Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

24.01.2020, Voľby
Oznámenie o čase a mieste konania volieb - občania s adresou (trvalý pobyt) - Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

23.01.2020, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Robert Ivanikov, narodený 21.07.1968, Ing. Ladislav Vanyó, narodený 09.11.1965, PaedDr. Marcela Mrázová, narodená 09.07.1979, Peter Husivarga, narodený 09.08.1986, Peter Lúdl, narodený 25.06.1974.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Eva Kudryová naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Schiffer naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

23.01.2020, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberového konania

22.01.2020, Výberové konania
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta - vedúci odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MS MONT AGE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Budovateľská 59, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

22.01.2020, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Oskar Ludwig, narodený 21.10.2015, Alexander Ludwig, narodený 10.01.2013, Mgr. Lenka Ludwig, narodená 27.09.1982, Beáta Fáberová, narodená 29.12.1956, Slavomír Fáber, narodený 17.08.1956, Ján Horváth, narodený 18.10.1974, Milan Horváth, narodený 04.08.1971.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na voľby členov rady školy

22.01.2020, Oznámenia samosprávy
Výzva na voľby členov rady školy pri materských školách, základných školách, základných umeleckých školách a pri centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

21.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Pavlovi Malastovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

21.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania stavebné úpravy dokončenej stavby: "REKONŠTRUKCIA BYTU, Popradská 6436/5, 080 Ol Prešov, byt č. 32, 7.poschodie".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

21.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "PREŠOV- OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. VIHORLATSKÁ č. 11- 13, PREŠOV".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

21.01.2020, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Obchodná verejná súťaž. Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 12.12.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o voľnom pracovnom mieste

21.01.2020, Výberové konania
Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ materskej školy -1 pracovné miesto na 60% úväzok – Materská škola Mukačevská 27, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

20.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Danielovi Kokošovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o voľnom pracovnom mieste

20.01.2020, Oznámenia samosprávy
Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ materskej školy - 1 pracovné miesto na 60% úväzok – Materská škola Mukačevská 27, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

20.01.2020, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: vodná stavba Prešov - ulica Soľnobanská - rozšírenie vodovodu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prvé zasadanie okrskových volebných komisií

17.01.2020, Voľby
Prvé zasadanie okrskových volebných komisií: dňa 22. januára 2020 (streda) vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 (prízemie vl'avo).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

17.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu Prešov Sabinovská 4, 6, 8, 10, 12, 14".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

16.01.2020, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely C-KN 206 v k. ú. Šalgovik .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

16.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Petrovi Šimkovi bytom Prešov, Jane Džačovskej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)