Oznamy mesta Prešov

Stavebné povolenie

14.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA Ul. EXNÁROVA č. 1-4 PREŠOV".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

14.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: na líniovú inžinierskú stavbu: "FTTH_PO_IBV_Záhradné sady I".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutia o využití územia

14.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutia o využití územia: "Parkovisko pre zamestnancov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

13.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu CHR ( Slovensko) a.s., 90638 Rohožník, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1290/60, 1290/50 v k. ú. Prešov, Ku Surdoku č. 25, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

12.06.2019, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent, oddelenie komunálnych služieb, na dobu určitú (počas dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľuboš Giňa naposledy bytom 08001 Prešov, Ľuboš Giňa naposledy bytom 08001 Prešov, Dávid Giňa naposledy bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhláška Okresného súdu Prešov

12.06.2019, Oznámenia samosprávy
Vyhláška Okresného súdu Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručitel'ke: Helena MAŤAŠOVÁ, rod. Štinčiková.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Upovedomenie o začatí konania

12.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Upovedomenie o začatí konania: Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ul.17.novembra 11, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

11.06.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: dňa 11.09.2019 o 09.30 hod., Exekútorský úrad, Baštová 44, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie začatia územného konania

11.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú Iíniovú stavbu: "VTS-Prešov, Haniska, Záborské".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

11.06.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 11.06.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

11.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje účastníkom konania oznámenie o začatí územného konania pre zvlášť rozsiahlu stavbu,´súčasťou ktorej sú aj líniovej inžinierskej stavby "EPERIA Prešov, II. etapa, ul. Armadného generála Ludvíka Svobodu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

10.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Vodovodná, kanalizačná a plynovodná prípojka pre IBV13 RD, Šalgovík - Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

10.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Cecília Blašková Poláková naposledy bytom 08001 Prešov, Mgr. art. Stanislava Kašperová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Kundriková naposledy bytom 08005 Prešov Pod Hrádkom 31.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

07.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Leona Meričková naposledy bytom 08001 Prešov, František Lonščák naposledy bytom 08001 Prešov, Viera Kráľová naposledy bytom 08001 Prešov, Michaela Kifferová naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Juraško naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 09.07.2019, Čas konania dražby 11,00 hodine.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby 09.07.2019. Čas konania dražby 10,30 hodine.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby: 09.07.2019. Čas konania dražby: 10,00 hodine.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

06.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)