Oznamy mesta Prešov

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

07.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

06.12.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 12.12.2018 (streda) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARFI, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 05 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.12.2018, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Mestský úrad Prešov- zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 10.01.2019, Čas konania dražby 11,00 hod. Predmetom dražby je budova súp. č. 7102 postavená na parc. č. 9310/535 na Prostejovskej ulici 35C na Sídlisku lli B v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

06.12.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: kancelária správcu- Hlavná 13, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 14.1 .2019, Čas otvorenia draiby : 10.00 hod, Ide o byt na 7. poschodí bytového domu súp. č. 6323, na Prostějovskej ulici na sldlisku 111, katastrálne územie Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARFI, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 05 Prešov, Alexander Lech Naposledy sídlo/pobyt: Arm. gen. Svobodu 6445/26, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

06.12.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: kancelária správcu- Hlavná 13, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 14.1 .2019, Čas otvorenia draiby : 10.00 hod, Ide o byt na 7. poschodí bytového domu súp. č. 6323, na Prostějovskej ulici na sldlisku III, katastrálne územie Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Papp Naposledy sídlo/pobyt: . 080 01 Prešov, Jaroslav Imrich Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Chunmei Jia - ZALIXIN naposledy bytom 08001 Prešov, Jurkovičova 18, Ing. Ladislav Vanyó naposledy bytom 08001 Prešov, Matice slovenskej 1, Slavomír Kirnič naposledy bytom 080 01 Prešov, Maroš Eštočák naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

04.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "PREŠOV- Magurská č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA STRECHY".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

04.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "PREŠOV - OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. ĎUMBIERSKA č.7, č.9, č.11 PREŠOV".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Nikolasovi Gaval'ovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster R0-2".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster PT-3".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dobrovol'ná zbierka

03.12.2018, Oznámenia samosprávy
Mesto Prešov vyhlasuje dobrovol'nú zbierku "Primátorsky punč 2018".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

30.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty: „SO 01 OC FÓRUM - stavebné objekty: SO 03 Príprava územia – stavebná jama; SO 15 Drobná architektúra; SO 16 Sadové úpravy; a prevádzkové súbory: PS 01 Trafostanica; PS 02 Záložný zdroj; PS 03 Výťahy a eskalátory“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jane Makulovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby

30.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby: "Prešov - Sidlisko Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdrojatepla v byte č. 15, na 8. NP".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia

30.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR pod projekt 3 Prešov Aktivita 1".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa