Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie

09.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obnova bytového domu Námestie 1. mája č. 1 - 5".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

09.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Švábska 41 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

09.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o predĺžení platnosti Stavebného povolenia číslo: SÚ/4109/2017- Fa zo dňa 22.05.2017 vydaného Mestom Prešov na zmenu dokončenej stavby pod označením: "Obnova bytového domu na Ul. Volgogradská 54 - 64".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

09.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Marcele Kravcovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

09.07.2019, Oznámenia Okresného úradu
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Šalgovík, lokalita Chraste.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

09.07.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 09.07.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

09.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: Sekčovská 0 Prešov, ČOM: 0001457278, EIC: 24ZVS0000746329K v termíne 23. júl 2019 od 07:50 h do 17:40 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

08.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 6456/33, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 807/1 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

08.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Martinovi Husovskému bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

08.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: adresát písomnosti: Ján Németh, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

08.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu Sibírska 7-9 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: Bulgaria, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Fintická 21, 080 06 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: JMH Trading s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Budovatelská / 38, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Matej Varga, naposledy bytom 080 01 Prešov, Prostějovská 34.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát pisomnosti: Peter Duda, naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: Štefan Novák, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

03.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Solivarská č.d. 63, ul. Tajovského č.d. 2, ul. Lesnícka č.d. 68, ul. Kutuzovova č.d. 3, 5 v termíne 19. júl 2019 od 07:40 h do 16:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

03.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu s.č. 4789 na Ul. Volgogradská č. 40-46 v meste Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

03.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "NN prípoj ka, nájomné byty Barmo, K amfiteátru".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

03.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Prešov- Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)