Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o začatí územného konania

02.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "VTS- ul Jilemnického, ul Košická l Rušňové depo".

Ulice: Jilemnického, Košická

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Danielovi Kokošovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Monika Sedláková, naposledy bytom 08001 Prešov, Lea Šarišská naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Pigová naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Šoltis naposledy bytom 08001 Prešov, Jaroslav Lapšanský naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Eštočáková naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

02.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: "PO SlD Šidlovec".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

02.07.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 02.07.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

02.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na parcelách vo vlastníctve mesta Prešov a vo vlastníctve fyzických osôb. Žiadateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Monika Sedláková, naposledy bytom 08001 Prešov, Lea Šarišská naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Pigová naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Šoltis naposledy bytom 08001 Prešov, Jaroslav Lapšanský naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Eštočáková naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

01.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Marka Čulena nepárne č.d. 5 až 25, ul. Átriová úsek od č.d. 1 po č.d 13, ul. Staré záhrady č.d. 1, 2, 3, ul. Odborárska úsek od č.d. 1 po č.d. 32 v termíne 18. júl 2019 od 07:20 h do 16:30 h.

Ulice: Marka Čulena, Staré záhrady, Átriová, Odborárska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

01.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

01.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Jánošíková".

Ulice: Jánošíkova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

01.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov. Žiadateľ: Základná škola Československej armády 22, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Bosák, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

28.06.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Marka Čulena nepárne č.d. 5 až 25, celá ul. Átriová úsek od č.d. 1 po č.d. 13, ul. Staré záhrady č.d. 1, 2, 3, ul. Odborárska úsek od č.d. 1 po č.d. 32, ul. Jabloňová úsek od č.d. 1 po č.d. 7, úsek od č.d. 9 po č.d. 28, celá ul. Čerešňová úsek od č.d. 1 po č.d. 39, ul. Sázavského č.d. 34, 36, 38, úsek od č.d. 35 po č.d. 43 v termíne 16. júl 2019 od 07:00 h do 16:30 h.

Ulice: Marka Čulena, Átriová, Staré záhrady, Odborárska, Jabloňová, Čerešňová, Sázavského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

28.06.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Fučíkova párne č.d. 16 až 34, č.d. 9, 11, 21, 23, nepárne č.d. 29 až 47 v termíne 16. júl 2019 od 07:10 h do 16:30 h.

Ulice: Fučíkova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

28.06.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Fučíkova párne č.d. 16 až 34, č.d. 9, 11, 21, 23, nepárne č.d. 29 až47 v termíne 17. júl 2019 od 07:00 h do 16:30 h.

Ulice: Fučíkova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019

26.06.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

26.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2628/1 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2019

26.06.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2019, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2019

26.06.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2019, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry počas kalendárneho roka 2020.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2019

26.06.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)