Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o doručení písomnosti

20.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Mariánovi Halmešovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výberové konanie

20.12.2019, Výberové konania
Výberové konanie na obsadenie miesta: Učiteľ predprimárneho vzdelávania, pracovisko MŠ Bratislavská 3.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - Január 2020

19.12.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - Január 2020.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

19.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie: "Prešov, Tarasa Ševčenka 22,24 - Obnova bytového domu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: COM DC s.r.o. Prešov, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

19.12.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

19.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby bytového dom súp. č. 4802 v rozsahu po úroveň terénu na náklady Mesta Prešov, z mestu Prešov pridelenej dotácie na základe Uznesenia vlády SR č. 600 zo dňa 7.12.2019 na akciu Riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

18.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Materskú školu Čapajevova.

Ulice: Čapajevova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

18.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely C-KN 2784 v k. ú. Solivar .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov- Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Eliáš Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Macej naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 12.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začati stavebného konania

18.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začati stavebného konania: "Prešov - Šalgovík, Obytný súbor RD" stavebné objekty SO 106a- Komunikácia vozidlová, SO 107a- Komunikácie pešie, Dažďová kanalizácia.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Michal Gima Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov. Vladimír Lenárt Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Róbert Lehocký Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ján Gazdačko Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Robert Gierlasiňski Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

17.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

17.12.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 17.12.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

17.12.2019, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

16.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre COOP-TATRY s.r.o., Budovateľská 3626/55, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 6186/2 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

16.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Ministerstvo obrany SR. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3480/10 v k. ú. Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

16.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Materskú školu Budovateľská. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 5393 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)