Oznamy mesta Prešov

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

08.02.2019, Voľby
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: volby@presov.sk

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

08.02.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2353/7 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

07.02.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - Záhradkárska osada Cemjata 1 a 2, ul. Srnčia, ul. Jelenia, ul. Cemjata - č.d. 16, 18, 22, 7765, 1103 v termíne 25. február 2019 od 07:20 h do 16:40 h.

Ulice: Cemjata, Srnčia, Jelenia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

07.02.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Hlavná č. 47 v termíne 27. február 2019 od 07:40 h do 15:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia

07.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

07.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania o využití územia pre stavbu: "Stavebné úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l- ll ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

07.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 14. 1. 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

06.02.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (stavebný úrad – úsek rozvoja bývania).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

06.02.2019, Voľby
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník, Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

06.02.2019, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Peter Bobula, narodený 12.05.1963, Martin Kotúček, narodený 01.01.1985.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

06.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "PREŠOV-MAGURSKÁ č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA STRECHY".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

06.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby:"Jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia a bez využitia podkrovia (lokalita Za haťou, sídlisko lll) v meste Prešov" .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARFI, s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 05 Prešov, 3M-Kos s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: 17.novembra 42, 080 01 Prešov, 3P GROUP s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Matice slovenskej 4772 / 24, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

05.02.2019, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Kornelia Pellová, narodená 15.12.1929, Branislav Kačkoš, narodený 08.10.1982, Mgr. Miroslav Jurašek, narodený 30.04.1985.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

05.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C-651/7/1, 6517/2, 6518, 6574/12, 6574/13, KÚ Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

05.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "INS _ FTTH _PO_ PO_ JUST_ 03 _Nižná Šebastová".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Petik Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

04.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: Jozef Daňo, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

04.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: "Zimný štadión - rekonštrukcia".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)