Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, adresa neznáma, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na vykonanie výrubu/oklesnenie stromov a iných porastov

30.10.2019, Výrub drevín / krovia
Výzva na vykonanie výrubu/oklesnenie stromov a iných porastov: Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/oklesnenie je 30.11.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznamenie vydania rozhodnutia

30.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznamenie vydania rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu: Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných ploch na ul. Šrobárovej.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA

30.10.2019, Dražby
DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA: vyhlasuje, že vykoná dražbu nehnuteľnosti dňa 29.11.2019 o 09.00 hod., Exekútorský úrad Prešov, Floriánova 2, Prešov 1. poschodie.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

29.10.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 29.10.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

29.10.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - november 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marek Steranka, naposledy bytom 0800 l Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

29.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: Jozef Pastirčák, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

29.10.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí: Termín konania dražby: 05.11.2019, Čas konania dražby: 09:00 hod., Miesto konania dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

29.10.2019, Dražby
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

29.10.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 14.11.2019, Čas otvorenia dražby: 15:30 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodi, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásenie výberového konania

28.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásenie výberového konania: sekretárka (kancelária primátorky mesta) na dobu určitú počas práceneschopnosti zamestnanca u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

28.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: odborný referent - referát rozpočtu a účtovníctva odbor financií a mestského majetku u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

28.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Ta rasa Ševčenka č.d. 7 A, 78 v termíne 14. november 2019 od 08:20 h do 16:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Huľa Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 Ol Prešov, Roman Petrjanoš Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Peter Kollár Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Babušák Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Baštová č.d. 11 v termíne 13. november 2019 od 08:30 h do 16:30 h, časť mesta Prešov - ul. K amfiteátru úsek od č.d. 1 po č.d. 16 v termíne 13. november 2019 od 08:40 h do 16:30 h.

Ulice: K amfiteátru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Tarasa Sevčenka č.d. 3, 3A, 5, 6, 8 v termíne 14. november 2019 od 08:20 h do 16:30 h.

Ulice: Tarasa Ševčenka

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Viera Vaľková naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Vrábel naposledy bytom 08001 Prešov, Dušan Šarina naposledy bytom 08001 Prešov, Helena Korčeková naposledy bytom 08001 Prešov, Peter Polťák naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Drusová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Kudryová naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, Kamila Harahoničová naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Hricko naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Lipták Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

24.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Čerešňová, ul. Jabloňová celá okrem č.d. 1 a č.d. 2 v termíne 13. november 2019 od 07:20 h do 14:30 h.

Ulice: Čerešňová, Jahodová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)