Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o podanom odvolaní

21.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12 -16, 24-26 Prešov".

Ulice: Janouškova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o podanom odvolaní

21.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "Bytovo - polyfunkčný objekt" na pozemkoch KN-C 8429/35 a KN-C 8429/1 katastrálne územie Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

21.11.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Pod Táborom párne č.d.18 až 28, č.d. 27,29 v termínoch 10. december 2018 od 07:20 h do 16:00 h, 11. december 2018 od 07:20 h do 16:00 h.

Ulice: Pod Táborom

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

21.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: "Výrobná hala technológie A WJ FVT"

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

21.11.2018, VZN mesta Prešov
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

Ulice:

Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

21.11.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: „Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov – Haniska“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

21.11.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2964 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Eve Hirkovej bytom Prešov, Štefanovi Štefulovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Imrich Hesteréni naposledy bytom 080 01 Prešov, Dagmar Belyová naposledy bytom 080 01 Prešov, Kristián Sabol naposledy bytom 080 01 Prešov, Natália Pohlodková naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

19.11.2018, Oznámenia samosprávy
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

19.11.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe: Nehnuternosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV Č. 1013, okres: Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Attila Evelley, Hollého 15, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Veronika Pohlodková, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

19.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: Emiliána Marta Jecušková, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, COM DC s.r.o. Prešov Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Grand Repair Building s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6593/6, 080 01 Prešov .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

16.11.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník pozemku s parc. č. KNC 194 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

16.11.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník pozemku s parc. č. KNC 1213/150 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: SINAB, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Mukačevská 4807/43, 080 01 Prešov, MARFI, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 05 Prešov - 2x, Róbert Stupjanský Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

15.11.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí: Termín konania dražby: 04.12.2018, Čas konania dražby: 09:30 hod., Miesto konania dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa