Oznamy mesta Prešov

Upovedomenie o začatí stavebného konania

02.04.2019, Oznámenia PSK
Upovedomenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním: "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberoveho konania

02.04.2019, Výberové konania
Vyhlásenie výberoveho konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Materskej školy A. Prídavka 1, 080 01 Prešov, Materskej školy Bernolákova 19, 080 01 Prešov, Materskej školy Bratislavská 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Čsl. armády 20, 080 01 Prešov, Materskej školy Fraňa Kráľa 11, 080 01 Prešov, Materskej školy Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Materskej školy Sabinovská 22/A, 080 01 Prešov, Materskej školy Sládkovičova 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Volgogradská, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Lenka Wróbelová Naposledy sídlo/pobyt: Štúrova 13, 080 01 Prešov, Bc. Agáta Steranková Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, COM DC s.r.o. Prešov. Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

29.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Miroslavovi Verčimákovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

29.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: Marián Kováč, Prešov, Milan Medzanský, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

29.03.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 3.4.2019 (streda) o 9.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../ 2019

28.03.2019, VZN mesta Prešov
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../ 2019 o poskytovaní jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

28.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1107/1 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

28.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania: "Prešov - PLATEA NOVA - Inžinierske siete zóna 5 v meste Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o mieste uloženia písomností

27.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o mieste uloženia písomností : WELEK s.r.o., Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

26.03.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - apríl 2019

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Huľa, Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Jaroslav Imrich, Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznam o voľnom pracovnom mieste

25.03.2019, Výberové konania
Oznam o voľnom pracovnom mieste: sekretárka primátorky mesta Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.03.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - záhradkárska osada Pod Wilec Hôrkou smer Borkut v termíne 15. apríl 2019 od 07:20 h do 15:00 h.

Ulice: Pod Wilec hôrkou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

25.03.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Obchodná verejná súťaž. Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 4. 3. 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

22.03.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 22.03.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

22.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

22.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH_PO_KBV _Pollux".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

22.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH- PO- IBV- PO NKP1".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

22.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: "Prešov Solivar- na Brehu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)