Oznamy mesta Prešov

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie

23.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava zastúpená spoločnost'ou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice pre stavbu: "EPERIA II. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov; SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty" zo dňa 19. 08. 2019 doručená na Mesto Prešov 20.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Územné rozhodnutie

23.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Územné rozhodnutie: "Prešov - IBV 82 RD (Král'ova hora) - VN, TS, NN".

Ulice: Ku Kráľovej hore

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

22.08.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania

22.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: "Predajňa - svet podláh".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

22.08.2019, Oznámenia samosprávy
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNE 3480/202, ktorému v registri "C" zodpovedá parc. č. KNC 9485/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2 , LV č. 6492, k. Ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Kamennou baňou.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomnosti: Mária Maňkošová, naposledy bytom 08001 Prešov, Októbrová 34.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

22.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: adresát písomnosti: Jozef Mihok, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu "EPERIA -II. etapa"

22.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava zastúpená spoločnosťou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice pre stavbu EPERIA -II. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov zo dňa 29.07.2019 doručená na Mesto Prešov 20.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Iveta Bodnárová, naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Magnat, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Námestie slobody 47, 083 01 Sabinov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

20.08.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka a na ul. Arm. gen. Svobodu k 20.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

20.08.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Autoservis s príslušenstvom pre stavebné stroje KUHN-Baumaschinen".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

20.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "ZS a RR bod Prešov, Budovatel'ská pekárne Penam PO_BUD".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

20.08.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 20.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

16.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení terénnych úprav: "Hrubé terénne úpravy Prešov- Ul. Jána Pavla ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

16.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení terénnych úprav: "Hrubé terénne úpravy Prešov- Ul. Jána Pavla ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Žaneta Horváthová naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Šoltis naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Kozma naposledy bytom 08001 Prešov, Jiří Brabec naposledy bytom 08001 Prešov, Agáta Adjindová naposledy bytom 08001 Malý Šariš, č. súp. 573,Cecília Blašková Poláková naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Bobková naposledy bytom 08001 Prešov, Leona Meričková naposledy bytom 08001 Prešov, František Lonščák naposledy bytom 08001 Prešov, Michaela Kifferová naposledy bytom 08001 Prešov, Viera Kráľová naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

15.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o povolenie zmeny stavby pred dokončením: "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č.1/2019 - úprava 5/2019 ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

15.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Sibírska 7-9 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Žaneta Horváthová naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Šoltis naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Kozma naposledy bytom 08001 Prešov, Jiří Brabec naposledy bytom 08001 Prešov, Agáta Adjindová naposledy bytom 08001 Malý Šariš, č. súp. 573,Cecília Blašková Poláková naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Bobková naposledy bytom 08001 Prešov, Leona Meričková naposledy bytom 08001 Prešov, František Lonščák naposledy bytom 08001 Prešov, Michaela Kifferová naposledy bytom 08001 Prešov, Viera Kráľová naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)