Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o dražbe

04.02.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 26.03.2019, Čas konania dražby: 10:30 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

01.02.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Parná a ul. Gaštanová, ul. Strážnická párne č.d. 40 až 28, č.d. 44, 42A, 40A, nepárne č.d. 39 až 21 + č.d. 45, 23A.

Ulice: Gaštanová, Strážnická, Poľná

Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

01.02.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Pavla Horova vchody č. 12, 13, 14 v termíne 22. február 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Roll-on s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Floriánova 5, 080 01 Prešov, RENOIR, s.r.o. v likvidácii Naposledy sídlo/pobyt: Požiarnická /17, 080 01 Prešov, Ivana Štieberová Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, JOFAN, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jilemnického 3, 080 01 Prešov, René Jozef s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 41, 080 01 Prešov, JMS TRANS GROUP spol. s r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Konštantínova 3, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

01.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Hobby Park Sekčov- Retail 1".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

01.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1 - "SO 102 Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy" .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

01.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prešov_ Vranovská- 0031KO".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

01.02.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Poľná a ul. Gaštanová, ul. Strážnická párne č.d. 40 až 28, č.d. 44, 42A, 40A, nepárne č.d. 39 až 21 + č.d. 45, 23A.

Ulice: Poľná, Gaštanová, Strážnická

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

31.01.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie - rozdelenie stavby: "Bytového domu na ul. Švábska 51 a Royova 1 v Prešove."

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

31.01.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: Obchodné centrum Hornbach Prešov - rozšírenie.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.01.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Kollár Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Orytas, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov, Global Invest Corporation s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného

31.01.2019, Oznámenia samosprávy
Poľovnícke združenie DELŇA, Teriakovce 112 ,08005 , Prešov: Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného za prenájom poľovných pozemkov drobných vlastníkov v PR Delňa za rok 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

30.01.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Zemplínska č. 3, 5, 7 v termíne 19. február 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

30.01.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2014/2, 2014/6 v k. ú. Prešov. Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú : par. č. C-KN 2014/2, 2014/6 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

30.01.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Malý Šariš. Žiadateľ: Obec Malý Šariš, Malý Šariš 104, 080 01. Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 606/1 v k. ú. Malý Šariš.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

29.01.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Župčany. Žiadateľ: Obec Župčany, Župčany 95, 080 01. Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 204 v k. ú. Župčany.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky

29.01.2019, Voľby
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa 16.03.2019 a prípadného druhého kola týchto volieb dňa 30.03.2019 na podmienky mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV

29.01.2019, Voľby
ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V MESTE PREŠOV PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÉ SA VYKONAJÚ DŇA 16. MARCA 2019, A PRÍPADNÉ DRUHÉ KOLO TÝCHTO VOLIEB DŇA 30. MARCA 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


MESTO PREŠOV zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov

29.01.2019, Voľby
MESTO PREŠOV zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 16. marca 2019 a prípadné druhé kolo týchto volieb dňa 30. marca 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.01.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Pavlík, naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 2989/94, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)