Oznamy mesta Prešov

Informácia o začatí konania

16.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2248 v k. ú. Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ružena Kokyová naposledy bytom 08001 Prešov, Jana Petiková naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Schiffer naposledy bytom 08001 Prešov, Rudolf Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Peter Csongrády naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Bendíková naposledy bytom 08001 Prešov, Mgr. Pavol Horský naposledy bytom 08001 Prešov, Branislav Kuchár naposledy bytom 08001 Prešov, Anton Hura naposledy bytom 08001 Prešov, Radko Karchňák naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Viera Vaľková naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Vrábel naposledy bytom 08001 Prešov, Rudolf Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Peter Polťák naposledy bytom 08001 Prešov, Dušan Šarina naposledy bytom 08001 Prešov, Zdenka Koželová naposledy bytom 08001 Prešov, lryna Yarosh naposledy bytom 07101 Michalovce, Martin Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, František Ištok naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

16.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Adriáne Kotucovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Sylvia Pavlíková Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 94, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

16.12.2019, Oznámenia samosprávy
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: „ Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Šimkovič Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Jaroslav Imrich Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01Prešov, Ing. Juraj Tóth Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov, Rastislav Torma Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov - 2x, Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, štefan Rychtárik Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, 080 01 Prešov, František Karabinoš Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, MHM SLOVAKIA s.r.o..

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

13.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania o využití územia pre stavbu: "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2019

13.12.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2019, ktorým sa meníí Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 18/2019

13.12.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 18/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Peter Čekán Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Peter Kollár Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Roman Petrjanoš Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Grzegorz Piatek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia

12.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia: "Hrubé terénne úpravy Prešov- Ul. Jána Pavla ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

12.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "PredÍženie vodovodu Ul. Broskyňová, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Vladimír Voronin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ján Vojtek Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

11.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Slavomírovi Kirničovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Papp Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Miroslav Záhradník Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Rastislav Varga Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Dávid Evan Vrbovský Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Róbert Staruch Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

10.12.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej - Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 10.12.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

10.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov - obnova bytového domu na ul. Štúrova 33-35-37".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomností

09.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomností pre: Jozefa Bertu, nar. 1963, bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Antónia Gočová naposledy bytom 08001 Prešov, Pavlovičovo námestie 28.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)