Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.04.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj, naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

19.04.2018, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: sociálny pracovník (sociálny poradca).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

18.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Stavebná úprava v byte panelového domu na ulici Višňová 6505/3 v Prešove".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

18.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre inžiniersku líniovú stavbu: "Malý Šariš - zástavková nika a chodník od cintorína po kostol" - verejnoprospešná stavba.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

18.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Ľubotice, cyklistický a peší chodník"- verejnoprospešná stavba.

Ulice: Nová, Hlavná, Jarková, Slovenská, Arm. gen. Svobodu, Ortáš, Vihorlatská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.04.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav ONOFREJ, rod. Onofrej, nar. 08.06.1975, bytom Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

17.04.2018, Výrub drevín / krovia
Vydanie súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadateľ: Materská škola, Bajkalská 31, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

16.04.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Bandy, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 2x.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.04.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír BICÁK, nar. 01.01.1981.

Ulice: Tarasa Ševčenka

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

12.04.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: „Prístavba výrobnej haly spoločnosti Eco-pack a.s., II.,III. Etapa“.

Ulice: Jarková, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

11.04.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNE 1346/9 o výmere 161 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom zabezpečenia prístupu k rodinnému domu a záhrade vo vlastníctve žiadatel'a.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

10.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "2 Viladomy- Pod Šalgovíkom, Prešov".

Ulice: Komenského, Nová, Strojnícka, Vodná, Hlavná, Jána Hollého, Metodova, Požiarnická, Slovenská, Vodárenská, Pod Šalgovíkom

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o využití územia

10.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní rozhodnutia o využití územia: "Revitalizácia verejných priestranstiev- ul. Slanská".

Ulice: Fintická, Haburská, Limbová, Nová, Severná, Slanská, Školská, Včelárska, Vodná, Vranovská, Západná, Baštová, Jarková, Športová, Pri kostole

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

10.04.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: „Prevádzka na zber ostatných odpadov Prešov, Jilemnického 3".

Ulice: Nová, Jarková, Jilemnického, Malinová, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

10.04.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Za Kalváriou ne párne č.d. 27 až 61. párne č.d. 32 až 122 v termíne 2. máj 2018 od 07:20 h do 16:30 h.

Ulice: Za Kalváriou, Nová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.04.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Chovanec, nar. 1967, bytom Prešov.

Ulice: Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.04.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: HlMATEX spol. s r.o.Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944/ 30, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o využívaní územia

09.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o využívaní územia: Revitalizácia VP- 11 park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou.

Ulice: Vlada Clementisa, Volgogradská, Levočská, Nová, Vodná, Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Horárska párne č.d. 2 až 16, nepárne č.d. 1 až 19, č.d. 5A, 19A; ul. Za Kalváriou párne č.d. 2 až 78, nepárne č.d. 1 až 25; ul. Dúhová celá v termíne 25. apríl 2018 od 07:20 h do 16:30 h.

Ulice: Horárska, Za Kalváriou, Nová, Hlavná, Dúhová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Za Kalváriou a ul. Dúhová, Záhradkárska osada Jahoda v termíne 26. apríl 2018 od 07:20 h do 16:30 h.

Ulice: Za Kalváriou, Nová, Dúhová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)