Oznamy mesta Prešov

Začatie územného konania

24.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Začatie územného konania - "Tomark"

Ulice: Nová, Strojnícka, Baštová, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

24.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Ulice: Nová, Baštová, Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

24.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie - "Hobby Park Sekčov - Dopravné napojenie"

Ulice: Volgogradská, Kúty, Letná, Mlynská, Nová, Vodná, Hlavná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

24.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1"

Ulice: Volgogradská, Mlynská, Nová, Hlavná, Astrová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

24.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti - Marcela Kravcová

Ulice: Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

24.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti - Marcela Kravcová

Ulice: Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

24.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti - Marcela Kravcová

Ulice: Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Štofko bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

23.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: "Výrobná hala technológie AWJ FVT".

Ulice: Nová, Vodná, Bayerova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

23.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania nainžinierskú líniovú stavbu: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča".

Ulice: Biskupa Gojdiča, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie územného rozhodnutia

23.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie územného rozhodnutia: "HOBBY PARK SEKČOV- RETAIL 2".

Ulice: Bajkalská, Volgogradská, Komenského, Mlynská, Nová, Strojnícka, Hlavná, Jána Hollého, Kováčska, Masarykova, Metodova, Slovenská, Štúrova, Pionierska, Ďumbierska, Zimná, Rusínska, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Štofko bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

20.07.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie - verejná vyhláška

20.07.2018, Oznámenia samosprávy
Rozhodnutie - verejná vyhláška: povolenie zmeny v užívaní stavby

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sládek, naposledy bytom Červenica č.132, Anna Ferková, naposledy bytom Tarasa Ševčenka 44, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník, naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sládek, naposledy bytom Červenica č.132, Anna Ferková, naposledy bytom Tarasa Ševčenka 44, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník, naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Upovedomenie o podaní odvolania

19.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Upovedomenie o podaní odvolania proti vydanému rozhodnutiu SÚ 2764/113186/2018-Se

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)