Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o začatí stavebného konania

06.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, SDH 17-23 - obnova bytového domu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oprava chyby v písaní územného rozhodnutia

06.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oprava chyby v písaní územného rozhodnutia: "INS FTTH_PO PO JUST_ 01_ Teriakovce" -vyrozumenie účastníkov konania.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

06.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: Líniová inžinierska stavba: " Cemjata - Bzenov - kabelizácia V203 " SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody montáž, demontáž, PS 01 Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky ".

Ulice: Cemjata

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Hlasovací preukaz pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

06.12.2019, Voľby
Hlasovací preukaz pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. 02. 2020 - (informácia pre voliča).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Žiadosť voliča o vydanie hlasovacieho preukazu

06.12.2019, Voľby
Žiadosť voliča o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. 02. 2020.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

06.12.2019, Voľby
Oznámenie: Mesto Prešov zverejňuje elektronickú (e-mailovú) adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Irena Mitrášová naposledy bytom 080 1 Prešov, Štepánka Katriňaková naposledy bytom 080 01 Prešov, Ľubica Jarčušková naposledy bytom 080 01 Prešov, Róbert Bauch naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

06.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, SDH 25 - Obnova bytového domu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Vladimír Baránek, Naposledy sídlo/pobyt: Škultétyho 3717/28, 080 01 Prešov, MAYSTER CENTRUM SK, s. r. o., Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov, ROZRÁBKA, s.r.o, Naposledy sídlo/pobyt: Špitálska 3351 / 5, 080 01 Prešov, COM DC s.r.o. Prešov, Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, DUB - LUX s. r. o., Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 3257/ 69, 080 01 Prešov, Drevokomplet, s.r.o.,Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 26, 080 05 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marta Blašková, naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

05.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "SO 03.06 Úprava napojenia parkoviska pre OC LIDL a SO 03.07 PredÍženie a úpravajazdných pruhov - v rámci stavby EPERIA II. etapa".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

05.12.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 11.12.2019 (streda) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Lipták, nar. 1987, Naposledy sídlo: Mesto Prešov, 026 01 Dolný Kubín.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

04.12.2019, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

03.12.2019, Voľby
Oznámenie: Mesto Prešov zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby do NR SR.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

03.12.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 2.12.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

03.12.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: Vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka pre IBV 13 RD Šalgovík - Prešov, SO 01 Rozšírenie vodovodnej siete.

Ulice: Pod Šalgovíkom

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

02.12.2019, Dražby
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby: 19.12.2019 , 10:45 hod., Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

02.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Arpádovi Dudovi bytom Prešov, štefanovi Dedinovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Gass BP, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov,

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)