Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Babušák, Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, WAWE s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Web-Taxi, s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Hapákova 2279/11, 080 06 Ľubotice, Jozef Varga, Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

21.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Hobby Park Sekčov- Retail 2".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

21.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Eugenovi Dunovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre MINISTERSTVO OBRANY SR, Agentúra správy majetku Bratislava , Stredisko prevádzky Prešov Čapajevova 4905/38, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1612 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve urbárskej spoločnosti Podhradík, Podhradík 78, 080 06.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Fintice. Žiadateľ: Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o mieste uloženia písomností

20.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o mieste uloženia písomností : Marko Rusňák, Alexandra Matušku 4, Prešov, ROYAL FLUSH, s.r.o., Hlavná 68, Prešov, ROYAL FLUSH, s.r.o., Hlavná 68, Prešov, J+ J, Slovenská 69, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

20.03.2019, Voľby
Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky, ktorý postúpili do druhého kola volieb 30. marca 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o voľnom pracovnom mieste

19.03.2019, Výberové konania
Informácia o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ predprimárneho vzdelávania.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

19.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: Prešov, Záhradná 1, 3 - obnova bytového domu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

19.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Milan Sirotník, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivana Štieberová, bytom 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

19.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: Bytový dom Sabinovská ul., Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

18.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Jánovi Bedajovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: KARISSTRANS s.r.o., Jesenná 26, 080 05 Prešov, ENIKY BENIKY s.r.o. v likvidácii, Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, YES MILE s.r.o., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, ARMY Service, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, AVV, s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov, Alojs Trade s.r.o., Lomnická 10, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje začatie územného konania

15.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní a pozýva na ústne pojednávanie: Rodinný dom s napojením na TÚV v meste Prešov, na pozernkoch parc. č. KN-C 4686/5, k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Daňový úrad Prešov vydáva dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí

15.03.2019, Dražby
Daňový úrad Prešov vydáva dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje

15.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu: Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

15.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby: Prešov ul. Plzenská - oplotenie nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KN-C 3954/1, kat. územie Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)