Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Monika Hamarová naposledy bytom 08001 Prešov, Alena Szatványiová naposledy bytom 08001 Prešov, Jaroslav Imrich naposledy bytom 08001 Prešov - 2x, Monika Rijaková naposledy bytom 08001 Prešov, Blanka Vaňová naposledy bytom 08001 Prešov, Ing. Slavomír Horský naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Val'ko naposledy bytom 08001 Prešov, RNDr. Gabriel Vitovič naposledy bytom 07612 Slivník,Lenka Kačmárová naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Oliver Straka naposledy bytom 08001 Prešov, Ľubomíra Demeterová naposledy bytom 08001 Prešov, Darina Schlosserová naposledy bytom 08001 Prešov, Ing. Juraj Vagašský naposledy bytom 08001 Prešov, Viera Dalliová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Hirková naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Holubová naposledy bytom 08001 Prešov, Danka Jakabčinová naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Jánošík naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Juraško naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Papp naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

14.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, Tarasa Ševčenka 22,24 - Obnova bytového domu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

14.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Magdaléna Medzanská, naposledy bytom 080 01 Prešov, Vladislav Oravec naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

13.08.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 13.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

13.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: "Hobby Park Sekčov- Retaill".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu

13.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: "Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1" - objekty: "SO 102 Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy; SO 103- Dažďová kanalizácia z parkovísk".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberového konania

13.08.2019, Výberové konania
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta: odborný referent pre úsek školstva – materské školy.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

12.08.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník pozemku s parc. č. KNC 2169/37 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

12.08.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č.d. 63, 63A, 63B v termíne 26. august 2019 od 08:00 h do 12:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

09.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. - Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia", So 08 - Terénne úpravy, spevnené plochy a komunikácie.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

09.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. -Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia"- l. ETAPA.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

09.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Chodník pozdľž cesty 3438".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

09.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. -Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia"- l. ETAPA, SO 02 -Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia, SO 03 - Vodovodná prípojka, SO 04 - Kanalizačná prípojka, SO 05 - Prípojka plynu, SO 06 - Elektrická prípojka NN, SO 07 - Vonkajšie osvetlenie, SO 09 - Sadové úpravy, SO 10- Drobná architektúra.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

08.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: " EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

07.08.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ulici Ul.17.novembra 11 Prešov“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

07.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Martinovi Uhrinovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

07.08.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 13.09.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

06.08.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č.d. 63, 63A, 63B v termíne 26. august 2019 od 08:00 h do 12:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)