Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o doručení písomnosti

09.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Jozefovi Daňovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Kamil Vajda, bytom Bernolákova 15, 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.10.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni. v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 8.10.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: YES MILE s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 6507 l 2, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

08.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Michalovi Chyškárovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ružena Kokyová naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Mohnáczki naposledy bytom 08001 Prešov, Ivo Ramazetter naposledy bytom 08001 Prešov, Oliver Straka naposledy bytom 08001 Prešov, Darina Schlosserová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Hirková naposledy bytom 08001 Prešov, Žaneta Horváthová naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Jánošík naposledy bytom 08001 Prešov, Ľubomíra Demeterová naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

07.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Kanálizácia a ČOV - rozšírenie".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

07.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: "Prešov, ul. Terchovská- rozšírenie vodovodu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia pre verejnosť

07.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Informácia pre verejnosť: EPERIA II. Etapa , ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov, stavebné objekty: SO 01 Obchodno zábavné centrum hlavný objekt, SO 02 Príprava územia, SO 04 Areálový vodovod, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 09 Areálové osvetlenie, SO 11 Sadové úpravy, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 16 Ochrana vedenia PTZ Orange - oznámenie o začatí správneho konania - stavebné konanie.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

07.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Sedlice. Žiadateľ: obec Sedlice, Obecný úrad Sedlice 176, 082 43 Sedlice.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci kancelárie prednostky u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

04.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.Žiadateľ: spoluvlastník pozemku s parc. č. KNC 5567 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

04.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: spoluvlastník pozemku s parc. č. KNC 5567 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí spojeného územného stavebného konania

04.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí spojeného územného stavebného konania: "Obnova bytového domu" na ul. Vážecka 10 a Švábska 69-71, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o podanom odvolaní

04.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

03.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru riadenia projektov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Daňový úrad Prešov

03.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: WELEK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: ., 080 01 Prešov, Miroslav Babušák Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

03.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Kataríne Mackovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

03.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Jozef Macej naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 12.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

03.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní: "Prístrešok pre 3 automobily na Ul. Severná č. 17 A v meste Prešov."

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)