Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

29.11.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: 19.12.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01. Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Gass BP, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

29.11.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 19.12.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01, Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

28.11.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Podhradík, Podhradík 82, 080 06.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Eva Čopáková naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

28.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -pozemku parc. č. KNC 5537/3 o výmere 19m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Pavlovičovo námestie v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.11.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: referent (obsadzujú sa 2 pracovné miesta), odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 na obsadenie miesta: odborného referenta 1, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, odborný referent 2 odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.11.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: na obsadenie miesta vedúci kancelárie prednostky u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

27.11.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - december 2019

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

27.11.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania: "Obnova bytového domu na ul. Nábrežná č. 2".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

27.11.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania: "Obnova bytového domu na ul. Nábrežná č. 2".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odstránenie vozidla a jeho odovzdanie na určené parkovisko

26.11.2019, Oznámenia samosprávy
Mesto Košice - Mestská polícia Košice: Odstránenie vozidla a jeho odovzdanie na určené parkovisko - upovedomenie.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Andrej Balog naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

26.11.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Areál Bulgari Prešov- rekonštrukcia trafostanice a el. NN rozvody-objekty".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 1397 o výmere 24 m2, trvalý trávny porast, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania vjazdu k rodinnému domu v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 3831 o výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Janka Borodáča v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

26.11.2019, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

26.11.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite Arm. gen.Svobodu k 26.11.2019, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite K Starej tehelni.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

26.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: Volgogradská 48 Prešov, ČOM: 0000227702, EIC: 24ZVS00000607174, Volgogradská 48 Prešov, ČOM: 0000259591, EIC: 24ZVS00000184068 v termíne 12. december 2019 od 07:40 h do 16:30 h, časť mesta Prešov- ul. Volgogradská č. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 92,94 v termíne 12. december 2019 od 07:40 h do 16:30 h.

Ulice: Volgogradská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

26.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Mukačevská č. 3, 5,7,9 v termíne 13. december 2019 od 07:40 h do 16:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)