Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 3x.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

06.08.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 06.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

05.08.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - august 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: DALICON s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, DESIGNDOR a.s. Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 22, 080 01 Prešov - 2x, DUELLE fd&b s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 45, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o využití územia

05.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o využití územia: "Stavebné úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru 1 - 11".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: DALICON s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, DESIGNDOR a.s. Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 22, 080 01 Prešov - 2x, DUELLE fd&b s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 45, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

02.08.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 10.00. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí., priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

02.08.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 10.45. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška o výzve na prevzatie písomnosti

02.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Verejná vyhláška o výzve na prevzatie písomnosti: Adresát písomnosti: Ján Janičko, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

02.08.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 12.15. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

01.08.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Okrajová celá, ul. Kraskova úsek od č.d. 1 po č.d. 11, úsek od č.d. 8 po č.d. 14; ul. Solivarská úsek od č.d. 1 po č.d. 23, úsek od č.d. 2 po č.d. 18; ul. Smetanova úsek od č. 1 po č.d. 43, č.d. 2; ul. Ľ. Podjavorinskej úsek od č.d. 9 po č.d. 23, úsek od č.d. 2 po č.d. 20 v termíne 19. august 2019 od 08:00 h do 13:30 h.

Ulice: Okrajová, Kraskova, Solivarská, Smetanova, Ľ. Podjavorinskej

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

01.08.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 13:00 hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Ľubomír Huľa, naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

31.07.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 30.07.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu

30.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_Prešov - Sabinovská".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

29.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: "základňová stanica elektronickej komunikačnej siete na existujúcom objekte 71597 POOBM Prešov, Obrancov mieru 4675/6 ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu

29.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Prešov - optický prepoj Kalvária - Torysa".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Obchodná verejná súťaž

25.07.2019, Obchodná verejná súťaž
Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, a to na predaj nasledovných bytov: 1) bytu č. 11 o výmere 17 m2, garsónky na Ul. Nábrežná č. 4. 2) bytu č. 20 o výmere 33 m2, 1-izb., na Ul. Prostějovská č. 12. Vzorové návrhy zmlúv nájdete tu: https://www.presov.sk/ine.html .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Miroslav Bušek, naposledy sídlo/pobyt: ,080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Štefan Novák, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)