Oznamy mesta Prešov

Informácia o začatí konania

03.08.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7851 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.08.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Mesto Vel'ký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Šándor, naposledy bytom ul. Lesík delostrelcov č. 5, 080 01 Prešov.

Ulice: Lesík delostrelcov

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.08.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Renáta Rusňáková, naposledy bytom 080 01 Prešov, Magdaléna Stredňáková naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.08.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Mesto Vel'ký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Šándor, naposledy bytom ul. Lesík delostrelcov č. 5, 080 01 Prešov.

Ulice: Lesík delostrelcov

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.08.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Renáta Rusňáková, naposledy bytom 080 01 Prešov, Magdaléna Stredňáková naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

02.08.2018, Dražby
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu: byt č. 38 na 7. poschodl v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostějovská č. 93, Prešov, k.ú. Prešov na parc. 9310/308 CKN a spoluvlastnlcky podiel 60/2520 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zaplsaný na LV č. 10781 k.ú. Prešov.

Ulice: Hlavná, Slovenská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.08.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Vladimír Špyrka, naposledy bytom 08001 Prešov, Ivana Priščaková, naposledy bytom Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

02.08.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby: "Prešov - ndividuálne kúrenie-Bajkalská 22".

Ulice: Bajkalská, Nová, Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

02.08.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zámere prevyhlásenia chráneného stromu "Prešovský platan".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.08.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Vladimír Špyrka, naposledy bytom 08001 Prešov, Ivana Priščaková, naposledy bytom Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.08.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Vladimír Špyrka, naposledy bytom 08001 Prešov, Ivana Priščaková, naposledy bytom Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.08.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MABART, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 90, 080 01 Prešov, Team Mi3k SBO s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 36, 080 01 Prešov.

Ulice: Hlavná, Exnárova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

01.08.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: Gregorovce - prístupová komunikácia SILE - TANOROK ul. -objekt so 01 - Prístupová komunikácia a chodník - verejnoprospešná stavba.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

01.08.2018, Výrub drevín / krovia
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1352 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

01.08.2018, Výrub drevín / krovia
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1345 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.08.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MABART, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 90, 080 01 Prešov, Team Mi3k SBO s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 36, 080 01 Prešov.

Ulice: Hlavná, Exnárova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.08.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MABART, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 90, 080 01 Prešov, Team Mi3k SBO s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 36, 080 01 Prešov.

Ulice: Hlavná, Exnárova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018, Dražby
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 12:00.

Ulice: Fintická, Nová, Baštová, Konštantínova, Špitálska, Štúrova, Pribinova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018, Dražby
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 13:00.

Ulice: Fintická, Nová, Baštová, Konštantínova, Špitálska, Štúrova, Pribinova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018, Dražby
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 14:00.

Ulice: Fintická, Nová, Baštová, Konštantínova, Špitálska, Štúrova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)