Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o doručení písomnosti

12.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Kataríne Mackovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Nemčík, naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 63.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BAK Slovensko, a. s. Naposledy sídlo/pobyt: Metodova 2, 080 01 Prešov, BENEL s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 2, 080 05 Prešov, Sokol Jakupi Naposledy sídlo/pobyt: E. Antiča 52, 512 66 Selce, REAL - PO, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Budovateľská l 45, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kolaudačné rozhodnutie

11.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

11.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia: "1971 - R4 Prešov- Severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: časť mesta Prešov, Šalgovík - ul. Astrová, ul. Muškátová v termíne 26. marec 2019 od 08:10 h do 12:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.03.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej -ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 08.03.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

08.03.2019, Oznámenia samosprávy
Výzva na prevzatie písomnosti: Marián Kováč, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

08.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu: "Prešov, ul. Sol'nobanská- rozšírenie vodovodu".

Ulice: Soľnobanská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

08.03.2019, Dražby
Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti : Dátum konania opakovanej dražby: 30.04.2019, Miesto konania opakovanej dražby: Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti : Dátum konania opakovanej dražby: 30.04.2019, Miesto konania opakovanej dražby: Daňový úrad Prešov, Hurbanistov 3, 080 O1 Prešov, zasadacia miestnosť- č. dverí 104.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

08.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

08.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: zmena termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

08.03.2019, Dražby
Exekútorský úrad Prešov - JUDr. Svätoslav Mruškovič, súdny exekútor, Kúpeľná 6, Prešov vyhlasuje termín dražby nehnuteľností dňa 10. apríla 2019 o 11.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

07.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Dušanovi Petríkovi bytom Prešov, Martin Pohlod bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Pozvánka na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu

07.03.2019, Oznámenia samosprávy
Pozvánka na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kolaudačné rozhodnutie

07.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Povolenie zmeny v užívaní časti dočasnej stavby

07.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Povolenie zmeny v užívaní časti dočasnej stavby: "Potraviny a rozličný tovar na l. NP v nebytových priestoroch bytového domu s.č. 4851 na Ul. Antona Prídavka č. 26 v meste Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: VADIA INVEST spol. s r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská 1, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

06.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov, Pod WilecHôrkou- kanalizácia; SO 01-Tlaková kanalizácia HDPE DN50celk. dl. 1923m".

Ulice: Pod Wilec hôrkou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania

06.03.2019, Oznámenia samosprávy
Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)