Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o začatí konania o návrhu na obnovu konania

03.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o návrhu na obnovu konania: "Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy 1111KO Gorkého, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

02.10.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ulici Ul.17.novembra 11 Prešov“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

02.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru služieb pre občanov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

02.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru financií a mestského majetku u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

01.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov - za blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdÍžnej cesty".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

01.10.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

01.10.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 1.10.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

01.10.2019, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

30.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Horárska, ul. Za Kalváriou č.d. 1 a 2 v termíne 16. október 2019 od 09:30 h do 13:30 h.

Ulice: Horárska, Za Kalváriou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

30.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č.d . 51A, 40, 57, 59, 63, 63A, 63B, bytový dom č. 42, 44, 46, 44A až 44F; ul. Zimný potok č.d. 1, ul. Pod Kamennou Baňou párne č.d. úsek od č.d.10 po č.d. 48, úsek od č.d . 58 po č.d. 88, nepárne č.d. úsek od č.d. 9 po č.d. 29, úsek od č.d 41 po č.d. 87; ul. Matky Terezy celá, ul. Bulharská celá v termíne 18. október 2019 od 07:30 h do 17:30 h.

Ulice: Budovateľská, Pod Kamennou baňou, Matky Terezy, Bulharská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Staruch naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

30.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie: "Obnova obalových konštrukcií domu na Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 1/2019- úprava 5/2019".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2019

27.09.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov: Oznámenie miesta uloženia písomnosti - WAWE s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 14/2019,

27.09.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 14/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Bosák, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov -2x.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Kosalník, naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Papp naposledy bytom 08001 Prešov, Ing. Juraj Vagašský naposledy bytom 08001 Prešov, Danka Jakabčinová naposledy bytom 08001 Prešov, Viera Dalliová naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Holubová naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

26.09.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - október2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

25.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: Petrík Dušan, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)