Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o začatí stavebného konania

26.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Zimný štadión - rekonštrukcia strechy" - l. etapa.

Ulice: Pod Kalváriou, Nová, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

26.03.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: „Distribučno-skladový areál MED-ART, s.r.o.“

Ulice: Jarková, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

23.03.2018, Oznámenia samosprávy
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu na ul. 17. novembra č. 94,96 ".

Ulice: Volgogradská, Duklianska, Nová, 17. novembra

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

23.03.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2632 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

23.03.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: súhlas na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: spoluvlastník pozemku s parc. č. KNC 536 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

23.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania: "Predajňa stavebného materiálu" na pozemku parc. č. KN-E 125/209 (CKN parc. č. 14289/228) a KNE 125/309 (CKN parc. č.14825/6) v kat. území Prešov- ul. Pod Táborom.

Ulice: Bajkalská, Nová, Jarková, Jána Hollého, Kúpeľná, Pod Táborom, Pionierska, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018

23.03.2018, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.

Ulice: Mirka Nešpora, Vydumanec, Nová, Baštová, Orlia, Aurela Stodolu, Alexeja Duchoňa, Šalviová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

23.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu na ul. 17. novembra č. 94,96 ".

Ulice: Volgogradská, Duklianska, Nová, 17. novembra

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

22.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Prešov - Šalgovík prepojenie ulíc Lastovičia a Labutia".

Ulice: Nová, Hlavná, Federátov, Labutia, Lastovičia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

21.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. K Starej tehelni č. 5, 12 v termíne 9. apríl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Ulice: Mlynská, Nová, Slovenská, K Starej tehelni, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

21.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: K Starej tehelni 5 Prešov, ČOM: 0000263543, EIC: 24ZVS00000256371, K Starej tehelni 12 Prešov. ČOM: 0000265769, EIC: 24ZVS0000026980K, K Starej tehelni 5/A Prešov. ČOM: 0000647639, EIC: 24ZVS0000643842U, K Starej tehelni 9010 Prešov, ČOM: 0000263875, EIC: 24ZVS00000259141 v termíne 9. apríl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Ulice: Mlynská, Nová, Slovenská, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Uznesenie

21.03.2018, Oznámenia samosprávy
Uznesenie - v dedičskej veci poručitel'a Marek Germuška, rodený Germuška narodený 12.06.1964 - Súd u s t a n o v u j e dedičom poručitel'a - procesného opatrovníka- Mesto Prešov.

Ulice: Volgogradská, Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby

20.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: Mirkovce - Miestne komunikácie v časti Niereše, II. etapa.

Ulice: Nová, Ružová, Jesenná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

19.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. K Starej tehelni č. 6, 7. v termíne 6. apríl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Ulice: Mlynská, Nová, Slovenská, K Starej tehelni, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

19.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: K Starej tehelni 6 Prešov, ČOM: 0000263504, EIC: 24ZVS0000025593W K Starej tehelni7 Prešov, ČOM: 0000264037, EIC: 24ZVS0000026059A v termíne 6. april 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Ulice: Mlynská, Nová, Slovenská, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.03.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dušan Maslenka, naposledy sídlo/pobyt: 80, 082 21 Medzany, Ing. Jaroslav Mindžák, naposledy sídlo/pobyt: Švábska 41, 080 05 Prešov, Ivan Tomaščík, naposledy sídlo/pobyt: 082 12 Podhorany.

Ulice: Hurbanistov, Hviezdoslavova, Švábska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


OZNÁMENIE MESTA PREŠOV

19.03.2018, Oznámenia samosprávy
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV: "Linka na mechanickobiologickú úpravu - zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou TAP."

Ulice: Jarková, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

16.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Ku Starej tehelni č. 10 a č. 11 v termíne 5. april 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Ulice: Mlynská, Nová, Slovenská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

16.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: K Starej tehelni 10 Prešov, ČOM: 0000265759, EIC: 24ZVS0000026972J, K Starej tehelni 11 Prešov, ČOM: 0000265726, EIC: 24ZVS0000026958D v termíne 5. apríl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Ulice: Mlynská, Nová, Slovenská, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018

16.03.2018, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.

Ulice: Bikoš, Vydumanec, Nová, Baštová, Orlia, Aurela Stodolu, Alexeja Duchoňa, Šalviová, Mirka Nešpora

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)