Oznamy mesta Prešov

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.09.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 24.09.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o pokračovaní územného konania

25.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o pokračovaní územného konania pre umiestnenie stavby: "2 Viladomy - Pod Šalgovíkom, Prešov".

Ulice: Pod Šalgovíkom

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

24.09.2019, Výberové konania
Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ materskej školy. Názov zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

24.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

24.09.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 24.10.2019, Čas otvorenia dražby: 09:00 hod., Miesto kommia dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: lryna Yarosh, naposledy bytom 07101 Michalovce, Helena Korčeková naposledy bytom 08001 Prešov, Zdenka Koželová naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Tarnóczyová Nemcovej 20, 040 01 Košice-Sever.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

23.09.2019, Dražby
Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, adresa: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok (2. poschodie administratívnej budovy), dátum konania dražby: 4.11.2019, čas konania dražby: 10:00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: DUB - LUX s. r. o., Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 3257/69, 080 01 Prešov, Božena Šulíková, Naposledy sídlo/pobyt: Mierová 74, 064 01 Stará Ľubovňa, DIVERSITY management, s.r.o Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

23.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Milada Marcinková, Mirka Nešpora 33, 080 01 Prešov, Ondrej Grivalský naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

23.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar - celá ul. Úzka okrem č.d. 8, ul. Na brehu nepárne č.d. 1 až 25, párne č.d. 2 až 12 a č.d. 20A, 22, ui.Suvorovova nepárne č.d. 11 až 17, č.d. 38,44 v termíne 11. október 2019 od 07:10 h do 15:30 h.

Ulice: Úzka, Na brehu, Suvorovova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

23.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar- ul. Úzka, ul. Pod hrádkom nepárne č.d. 11 až 49, párne č.d. 12 až 26, ul. Vaľkovská, ul. Tokajícka, ul. Zlatobanská, ul. Pod Debrami, ul. Gapľova, ul. Lidická, ul. Banícka, ul. Zborovská, ul. Pod Turňou, ul. Čipkárska, ul. Padlých hrdinov, ul. Ondavská č.d. 32. 32A, 34, ul. Na brehu, ul. Suvorovova nepárne č.d. 11 až 17 a č.d. 38, 44, ul. Pri hati, ul. 8. Nemcovej, ul. Soľnobanská párne č.d. 8 až 36, nepárne č.d. 19 až 39, ul. Tajovského nepárne č.d. 17 až 51, párne č.d. 20 až 52, ul. Kukučínova nepárne č.d. 15 až 55, párne č.d. 16 až 52, ul. Kysucká nepárne č.d. 1 až 31, párne č.d. 2 až 8, ul. Čajkovského, ul. Bencúrova v termíne 10. október 2019 od 07:00 h do 16:00 h.

Ulice: Úzka, Pod Hrádkom, Valkovská, Tokajícka, Zlatobanská, Pod Debrami, Gápľová, Lidická, Banícka, Zborovská, Pod Turňou, Čipkárska, Padlých hrdinov, Ondavská, Na brehu, Suvorovova, Pri hati, Boženy Němcovej, Soľnobanská, Tajovského, Kukučínova, Kysucká, Čajkovského, Bencúrova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

23.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "IBV Král'ova Hora - za Židovským cintorínom, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

20.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: " EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov".

Ulice: Arm. gen. Svobodu

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

20.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov". SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty“ - SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy-II. etapa; SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie - zásobovací dvor- II. etapa; SO 03.3 – Mlátový združený cyklochodník – II. etapa.

Ulice: Arm. gen. Svobodu

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

20.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia: na inžinierskú líniovú stavbu: "Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Šrobárovej."

Ulice: Šrobárova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: AGRO- FARMA Jasenov s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Budovateľská 11493/63, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

20.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: EPERIA-II. Etapa , ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov, pre stavebné objekty: SO 01 Obchodno zábavné centrum hlavný objekt, SO 02 Príprava územia, SO 04 Areálový vodovod, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 09 Areálové osvetlenie, SO 11 Sadové úpravy, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 16 Ochrana vedenia PTZ Orange.

Ulice: Arm. gen. Svobodu

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľudovít Giňa naposledy bytom 08001 Prešov, Vladislav Oravec naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Medzanská naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej stavby

19.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej stavby: "Zväčšenie dverného otvoru v panelovom dome": bytový dom Ul. Sibírska, vchod č. 8, byt č. 53, 7. poschodie, súpisné č. 7087, parcela č. 14302/117, v katastrálnom území Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Peter Kováč, naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6592/1 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)