Oznamy mesta Prešov

Prerušenie distribúcie elektriny

20.12.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Družstevná v Nižnej Šebastovej nepárne č.d. 1 až 23 v termíne 21. január 2019 od 07:40 h do 14:30 h.

Ulice: Družstevná, Nová, Hlavná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Repka Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Veronika Palčová Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

20.12.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 30. 11. 2018.

Ulice: Mirka Nešpora, Kollárova, Nová, Budovateľská, Hlavná, Jarková, Kováčska, Požiarnická, Raymanova, Slovenská, Košická, Lesnícka, Švábska, Važecká, Exnárova, Justičná, Zemplínska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

19.12.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: Atrios s.r.o., Mlynská 7, 040 01 Košice.

Ulice: Trnková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Németh, Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

19.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia: pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty: " Štadión -Futbal Tatran Aréna ".

Ulice: Čapajevova, Majakovského, Nová, Vodná, Hlavná, Jarková, Kúpeľná, Masarykova, Okružná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Rastislav Gabák, 080 01 Prešov, Dáša Gregorová, 080 01 Prešov, Štefan Novák, 080 01 Prešov, Robert Gierlasiňski 080 01 Prešov.

Ulice: Nová, Hlavná, Hviezdoslavova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Janík, Prešov, Natália Harahonyh, Prešov.

Ulice: Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby

18.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby: Úprava vnútroblokov ul. 17. novembra 175 - 194 vnútroblokové priestory medzi Kúpel'nou a Požiarnickou.

Ulice: Nová, Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

17.12.2018, Oznámenia Okresného úradu
Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor - ustanovenie opatrovníka.

Ulice: Nová, Školská, Hlavná, Slovenská, Bernolákova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

17.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie: " Parkovacie plochy pre VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

Ulice: Nová, 17. novembra, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia

17.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov".

Ulice: Nová, Sabinovská, Vodná, Baštová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga Naposledy sídlo/pobyt: O, 080 01 Prešov, Štefan Papp Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Štefan Rychtárik Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Zuzana Repčáková Naposledy sídlo/pobyt: O, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert OračkaNaposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 2x.

Ulice: Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

13.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti Mikulášovi Géczimu bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dušan Klein naposledy bytom 08001 Prešov, Ľudmila Černá naposledy bytom 08001 Prešov, Tomášikova 14.

Ulice: Tomášikova, Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

12.12.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 12.12.2018.

Ulice: Antona Prídavka, Majakovského, Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Daša Bandyová Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

11.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti Jurajovi Fúsekovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným

11.12.2018, Oznámenia samosprávy
Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)