Oznamy mesta Prešov

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 2861/65, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod obojstranným billboardom o rozmere 5,1 m x 2,4 m v lokalite Ul. Švábska v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 14445/1 o výmere 15m2, ostatná plocha, zapísaného na L V č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod predajným stánkom v lokalite Ul. Justičnej v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

21.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach. Žiadateľ: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

21.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Výrobný areál BHS - Sonthofen (Slovakia)".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

21.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Monika Hamarová naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Kozma naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Tkáč naposledy bytom 08001 Prešov, Jiří Brabec naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu

20.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Volgogradská 94 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

20.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

19.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS _ FTTH_ PO_ PO_ MASA_ OO_ Šalgovík _nova IBV".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

19.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 101/7 v k. ú. Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

19.06.2019, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: hovorca mesta u zamestnávateľa - Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Bušek, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

18.06.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 18.06.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Doručenie daňového exekučného príkazu

18.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Doručenie daňového exekučného príkazu: Ing. Igor Karpáty, Matice Slovenskej 2, 080 01 Prešov, 01.02.1946.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

18.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu ,,1971 - R4 Prešov - Severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

18.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

17.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: Peter Varga, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 19.6.2019 (streda) o 9.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: WAWE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, WELEK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: 080 01Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Imrich naposledy bytom 08001 Prešov, Blanka Vaňová naposledy bytom 08001 Prešov, Monika Rijaková naposledy bytom 08001 Prešov, Jaroslav Imrich naposledy bytom 08001 Prešov, Alena Szatványiová naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)