Oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Solivar - Solivarská ulica - úprava NN siete".

15.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)