Voľby do európskeho parlamentu - Informácie pre voličov, ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom „Prešov“.

13.02.2019 / Voľby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)