Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: "Dostavba triedy k jestvújúcej MŠ na Ul. Haburská č. 15 v meste Prešov".

13.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)