Oznámenie o začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH_PO_IBV _Záhradné sady l ".

15.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)