Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Slovenský plynárenský priemysel , a.s.. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3967/4 v k. ú. Prešov, Kpt. Nálepku 8.

18.02.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)