Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu.

18.02.2019 / Voľby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)