Oznámenie o doručení písomnosti pre: Jozefa Bertu, nar. 1963, bytom Prešov.

18.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)