Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov - IBV 82 RD (Kráľova hora) - VN, TS, NN".

19.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)