Vydanie súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadateľ: Materská škola, Bajkalská 31, 080 01 Prešov.

17.04.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)