Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu: na ul. K Starej tehelni k 22.02.2019, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského k 22.02.2019, na ul. Antona Prídavka k 22.02.2019, na ul. Arm.gen.Svobodu k 22.2.2019.

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

22.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenédňa_
Poradovníkžiadatel'ovopridelenienájomné~'(~sen~dňa------,-
bytunauliciKStarejtehelnik22.02.2019
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
2 3 
1
. 121819/9790/2018 / 
2. 101019/6514/2018 / 
3. 121319/9766/2018 /
4. 1170/859/2018 /5. 17288/3532/2016 / 
6. 154504/1023/2018 / 7. 
154933/11079/2018 / 8. 
155047/5038/2018 /
9. 
155287/7084/2018 / / 10. 
155738/12639/2017 //11. 
157209/9799/2018 /
12
. 
162071/11531/2018 / 13. 
175143/1538/2018 / 14. 
180776/2952/2018 / 15. 
4994/1301/2019 / 16. 
5830/344/2019 / 17. 
6783/1764/2019 /


L L. l":'. L J J 
.
•filt:SI:(i~ona_
zvesenědňa_
Poradovníkžiadatel'ovopridelenienájomného
bytunaul.Sabinovskej-ul.Majakovskéhok
22.02.2019
Poradov
é 
Ev
i
denčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3 
l
. 
155103/12107/2018 / 
2
. 155683/15004/2018 /
3
. 
157409/19874/2008 / 
4
. 158774/15660/2018 / 5. 
159986/2571/2016 /
6
. 160424/6030/2017 / 7. 
160612/7378/207 /8. 162562/15993/2018 / / 
9. 162948/10062/2017 / / / 10. 
172119/1
4
316/201
8 / / 1l. 
173064/11081/2018 / 12. 737/12784/2018 / 13. 
3350/599/2019 / 14. 
3787/1155/2019 / 15. 
8017/2029/2019 / 


22
.r? zn vyllesenedúa_
Poradovníkžiadatelov Opridelenienájomn€hebenédňa-----
bytunauliciAntonaPrídavkak22.02.2019
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
12 3 
l
. 173064/11081/2018 / 2. 
176394/15801/2018 / 3. 737/12784/2018 / 4. 
1181/16680/2018 / / 5. 
3350/599/2019 / 6. 
3787/1155/2019 / 7. 155103/12107/2018 / 8. 13163/2401/2019 / 


Poradovníkžiadatel'ovopridelenie
nájomnéhobytunaul.Arm.gen.
Svoboduk22.02.2019
Poradové
EvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
1. 
149448/14315/2018 / 
2
. 
128878/15495/2017 /
3
. 
140386/12483/2018 / 4. 2496/1064/2018 / 5. 113819/12643/2017 / 6. 
154553/13594/2018 /7. 
174646/16682/2018 / 8. 
176827/15898/2018 / 9. 
179411/15023/2013 / 
10
. 
7968/2022/2019 / 11. 
13415/2787/2019 /2Z.r.? LnVyvesenéona _ 
7'!ecenédňa_

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)