Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby".

25.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)