Oznámenie o doručení písomnosti: Ladislavovi Némethovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

28.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ~ 
8 
Vᚠlist číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo 
Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 
28.2.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Ladislavovi Némethovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnost'. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziat' denne 
počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
IV.k2~i: _ hL.,: 
H'"•'P~ ,, 71 
080Q~OV 
il/ :t 7.'-~~-3,-,/ 
Mgr. Ľudmila Hale
ková 
vedúca oddelenia Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax. +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
·-----
··-~ .~) 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)