Oznámenie mesta Prešov: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Oznámenie mesta Prešov

28.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ODaŽP-69367 /2019 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor dopravy a životného prostredia 
Jarková 
24 
080 Ol Prešov 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
MVDr. Tibor Bindas 
051/3100210 
tibor.bindas@presov.sk 
27.2.2019 
Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy a životného prostredia týmto oznamuje verejnosti, 
že 
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018 bola 
34,38% 
S pozdravom 
Vyvesené dňa: 28.2.2019 
Zvesené dňa: 28.2.2020 
c tf (({~/i--
Ing. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru 
dopravy a životného prostredia 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)