Oznámenie o doručení písomnosti: Vlastimilovi Vargovi bytom Prešov, Jánovi Gecimu bytom Prešov, Elene Godlovej bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

05.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list čislo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej 
správy Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše čislo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 5.3.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Vlastimilovi Vargovi bytom Prešov, 
že mu bola 
doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 
5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
:~:·.;6(': ,. / 
L r . 
Mgr. ĽutHnila Halecková 
vedúca oddélenia 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 
1080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje l linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Prešov 
5.3.2019 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Jánovi Gecimu bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
--. -.. -------·--
.l .·..J' .J-:. .. ,.., : --··· 
. ,;.,. -·~ 
' . ~' .. 
~ _!14:...~_!:..0 
__ .!-
--·...".--•·~-o·---------·~----------·--
-: 'l~)~~~r. "~"-~ • • ,D~; ·,7 .t· .. 
1
'~; 
0
; 
•':to*''' 
·<~~~~~: ·:· 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Hedviga Krajňáková 
051/3100120 
Oznámenie o doručení písomnosti 
04.03.2019 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Elene Godlovej bytom Prešov, 
že jej bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)