Oznámenie miesta uloženia písomnosti: VADIA INVEST spol. s r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská 1, 080 01 Prešov.

06.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)