Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania.

06.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)