Oznámenie o začatí územného konania pre inžiniersku líniovú stavbu: "Malý Šariš - zástavková nika a chodník od cintorína po kostol" - verejnoprospešná stavba.

18.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)